Wat is een Open-Leurviering?
Elke laatste zondag van de maand, al sinds meer dan 30 jaar, vindt er een oecumenische Open Leurviering plaats, meestal in de protestantse kerk van Leur. Deze diensten worden “Open Leur” vieringen genoemd, omdat de thema’s hiervan uit het maandblad “Open Deur” afkomstig zijn. Dit blad, samengesteld door mensen uit verschillende christelijke geloofstradities, is een oecumenisch tijdschrift dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven. De Open Leurvieringen worden afwisselend verzorgd door een pastoor, dominee, pastor, geestelijk verzorger of een werkgroep. De vieringen zijn bezinnende bijeenkomsten van woord, gebed en zang rondom een actueel thema. De zang wordt vaak verzorgd door een koor of zanggroep uit Maas en Waal. De kerkgangers worden uitgenodigd zoveel mogelijk zelf mee te zingen. Ook zijn er diensten met medewerking van een muziekensemble. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Het ontstaan van de Open Leurvieringen
In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er in Maas en Waal diverse activiteiten op het vlak van de oecumene in de vorm van gespreksgroepen, leerhuizen en gezamenlijke vieringen. Het uitgangspunt was steeds dat de verschillende tradities er mochten zijn: de verschillen waren juist verrijkend, je vulde elkaar aan en je kon van elkaar leren. Onder leiding van deken Adriaan Vugts, dominee Kok van Nood en anderen, kreeg de oecumene in Maas en Waal gestalte door de oprichting van het Oecumenisch Beraad. Vanuit deze groep werden de diverse gezamenlijke activiteiten aangestuurd. In oktober 1987 werd er in het gerestaureerde protestantse kerkje van Leur gestart met de eerste “Open Leurviering. Om de bezoekers uit het westelijk deel van Maas en Waal in de gelegenheid te stellen “niet altijd zo ver te hoeven reizen”, is er later afgesproken om twee keer per jaar de Open Leurviering in de protestantse kerk van Wamel te houden.

Nog steeds: “WELKOM!”
Onder de kop “We zijn nog lang niet aan het eind van ons Latijn” besteedde de Gelderlander een artikel aan het 30-jarig bestaan van de Open Leurvieringen. Dit was in 2017. En na ruim 30 jaar bent u nog steeds van harte welkom. De bijeenkomsten op de laatste zondag van de maand vinden meestal plaats in Leur. In januari en juni worden de diensten gehouden in de protestantse kerk in Wamel. De aanvangstijd is steeds 19.00 uur. In december en in de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen vieringen. Na afloop is er, tijdens de koffie of thee, tijd voor een gesprek: onderling, met de voorganger of met de leden van de Open Leurwerkgroep. Tevens ligt er achter in de kerk een boek waarin u opmerkingen, wensen etc. kunt doorgeven. Wanneer u uw emailadres vermeldt, wordt u per mail op de hoogte gehouden van de komende bijeenkomsten. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Riet Kalkers (Wamel), Karin van Teeffelen (Altforst), Ben de Sonnaville (Druten) Renee Braakhekken ( Beneden-leeuwen) en Jan Visser (Altforst).

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag tot ziens in de volgende Open Leurviering!