Opnieuw vragen wij uw aandacht voor het werk van De Voedselbank.. Misschien tot vervelens toe, maar dat is – zoals u weet – niet zonder reden. Veel mensen in ons rijke Nederland leven in armoede. En hun aantal groeit.

Zoals u waarschijnlijk bekend is, verstrekt de Voedselbank gratis voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten voor kleding en voeding, niet meer geld beschikbaar hebben boven een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Hierop wordt gecontroleerd.

Permanente oecumenische inzameling Voedselbank Beuningen – Wijchen

Om iets voor deze mensen te kunnen betekenen hebben de protestantse gemeente en de rooms-katholieke kerk in de gemeente Beuningen geruime tijd geleden al besloten de handen ineen te slaan en van de Corneliuskerk een permanente inzamelingsplek te maken voor de Voedselbank Beuningen – Wijchen.

Tijdens de reguliere openstelling van de Corneliuskerk (maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur) kunt u lang houdbare producten rechts achterin – in kratten en dozen nabij de koffiehoek – achterlaten. De Voedselbank doet een beroep op ons om vooral pasta’s, rijst en aardappelpuree (poeder) te doneren.

Als u dat liever doet, kunt u ook een financiële gift achterlaten in de collectebus die achter in de kerk (nabij de kratten) aan de muur bevestigd is.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de voedselbank Beuningen – Wijchen: voedselbankwijchen.nl

Geef gul en geef met uw hart … Dank voor uw (broodnodige) steun!

Parochie H. Johannes XXIII en Protestantse Gemeente Rivierenland Oost