Wie kent hen niet? Jan en Gerrie Peer-Dorussen, de eigenaren van zorgboerderij ’t Personnebos. Elke dag genieten zij van de rust en ruimte op en rond hun boerderij in het landelijk gebied van Maas en Waal. Op hun bedrijf hebben zij melkvee, vleesvarkens en diverse soorten kleinvee.

Een aantal jaren geleden hebben Jan en Gerrie besloten dat zij ook graag ouderen mee willen laten genieten van hun agrarisch bedrijf. Op het bedrijf worden vanaf 2012 (dementerende) ouderen ontvangen.

Aan de weilanden van de familie Peer grenst het zogeheten Personnebos. Van de oorspronkelijke bossen is het Personnebos (15 hectare groot) gespaard gebleven. Het wordt geprezen als een zeldzaam rivierkleibos met een bonte vegetatie. In elk van de vierkante bospercelen domineert een andere boomsoort: eiken, populieren, wilgen, essen en esdoornen. Ooit aangelegd als productiebos is het nu een natuurgebied waarin onder meer de aronskelk, bosanemoon en groene specht onderdak vinden.

’t Personnebos is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De deelnemers aan de activiteiten van de zorgboerderij vinden het prettig als er vrijwilligers zijn die hen begeleiden bij de activiteiten binnen, in de werkplaats of in de tuin. Vaak hebben zij een kleine handreiking nodig bij de klusjes die gedaan worden. Maar ook bij de wandelingen of spelletjes kan men wel wat hulp gebruiken. Hierbij is het belangrijk om geduldig te zijn en goed te luisteren naar de deelnemers. Natuurlijk hoort hier ook een gezellig praatje bij. Op de website van de zorgboerderij is te zien dat de activiteiten heel divers zijn. Bij elke deelnemer wordt gekeken naar wat bij hem of haar past.

Voor het vervoer van de deelnemers wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, die met hun eigen auto rijden en die hiervoor een kilometervergoeding ontvangen. De deelnemers kunnen zelf instappen en er hoeven geen rollators of rolstoelen meegenomen te worden. Onderweg wordt er gezellig gepraat in de auto. Elke week wordt er een planning gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Op onze duofiets met trapondersteuning kan een vrijwilliger samen met een deelnemer genieten van de omgeving.

Er wordt gewerkt in een klein team met een aantal andere vrijwilligers.

Als u wilt komen helpen, zult u – door eigenaren en deelnemers – met open armen worden ontvangen!

U kunt zich aanmelden via de website, maar u mag ook altijd even bellen.

Zorgboerderij ‘t Personnebos
Bijsterhuizenstraat 12
6641 KL Beuningen (Gld.)
Tel. 024 – 677 72 79

www.personnebos.nl