Ofwel: Pasen ‘met een korreltje zand’

Toen ik vanmiddag – we spreken over zaterdag 20 januari jongstleden – mijn wekelijkse boodschappen deed, zag ik dat in de supermarkt de paaseitjes alweer in de schappen liggen te lonken. Ze zijn daar hun tijd ver vooruit, dat moge duidelijk zijn. Of het een teken is van groot geloof waag ik echter te betwijfelen...

Op 14 februari – het is dan Aswoensdag – begint de veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op het feest van Pasen. Pasen zelf valt dit jaar op 31 maart. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en verstilling. Van inkeer en – als het goed is – enige soberheid. Een tijd ook van wat meer aandacht dan anders nog voor mensen in nood. En die zijn er genoeg. Ook in ons eigen welvarende Nederland. Laten we ook hen niet vergeten.

Hoe gek het misschien ook klinken moge, mijn gedachten gaan – nu we op weg zijn naar Pasen – heel even terug naar kerstmis 2022. Om precies te zijn naar een man die luistert naar de naam Immanuël Boie. Een naam die u waarschijnlijk niets zegt. Mogelijk wél als ik u zeg dat hij in Vlaanderen en Nederland bekend staat als de 'Zandkunstenaar'.

Velen van u waren aanwezig toen hij in 2022 – in de week voor kerstmis – samen met een vertelster het kerstverhaal uitbeeldde. Ongelooflijk knap! Twee voorstellingen gaf hij die alles bij elkaar door zo’n 600 mensen werden bezocht. En de reacties waren zonder uitzondering zeer enthousiast. En terecht, want het was prachtig om te zien hoe Immanuël met licht en zand op een eigentijdse en aansprekende manier het oude kerstverhaal nieuw leven inblies. Een van de reacties uit het publiek: 'Prachtig, dit is een nieuwe manier van verkondiging. Dit zouden veel méér mensen moeten zien...'

En precies dáár gaan we voor zorgen. Samen met de protestantse kerk in Beuningen hebben we de Zandkunstenaar opnieuw kunnen strikken voor een optreden! Op zaterdag 23 maart aanstaande zal hij in de Corneliuskerk een speciaal paasprogramma presenteren. Een heel bijzonder optreden dat ook nog eens muzikaal zal worden opgeluisterd.

Immanuël zal die dag tweemaal voor ons optreden.

De eerste voorstelling begint om 16.00 uur en is speciaal bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Het is – zoals Immanuël het noemt – een kindvriendelijke gezinsvoorstelling met een christelijke paasboodschap. Met andere woorden: een ideale gelegenheid om samen met de kinderen of kleinkinderen (opnieuw) kennis te nemen van het aloude paasverhaal, dat toch de kern is van ons christelijk geloof. Dus, vaders en moeders, opa’s en oma’s, doe uw best...

De tweede voorstelling begint om 19.00 uur. Deze voorstelling (geschikt voor publiek vanaf 12 jaar) betitelt Immanuël als een ‘Zandpassie’. Het is een indringende en ontroerende voorstelling waarbij de vertelster in de huid kruipt van verschillende vrouwen die een rol spelen in de bijbel. Zo ontmoeten we onder meer Eva, Maria, de vrouw van Pilatus (de Romeinse prefect die Jezus ter dood veroordeelt) en Kleopas, een van de zogeheten Emmaüsgangers. Vanzelfsprekend ontmoeten we ook Jezus die in het verhaal zijn hand naar ons uitsteekt. Het blijkt de hand van God zelf te zijn die ooit de mens geschapen heeft. En wel – hoe kan het ook anders? – uit een hoopje zand...

U / jij bent van harte uitgenodigd om deze prachtige voorstelling(en) bij te wonen! En mocht u / je iemand kennen die ook belangstelling heeft... Er is plaats genoeg in de ‘zandbak’ die Corneliuskerk heet!

In het kort:

Wie? De Zandkunstenaar
Waar? In de Corneliuskerk
Wanneer? Zaterdag 23 maart 2024
Hoe laat? 16.00 uur (voor kinderen tot 12 jaar)
19.00 uur (vanaf 12 jaar)
Entree? Gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop ter bestrijding van de onkosten is vanzelfsprekend welkom.
En verder?Gewoon deze datum alvast in uw agenda noteren

Heel graag tot ziens op zaterdag 23 maart!

Met een hartelijke groet,
mede namens ds. Dick Sonneveld

Pastor Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters