Ruim vier jaar geleden – om precies te zijn op 1 mei 2018 – ging ik aan de slag als pasto(o)r van de parochie van de H. Johannes XXIII. Enkele maanden daarvóór al maakte ik – naast met ons eigen parochiebestuur – ook al kennis met de protestantse kerkenraad. Een ontmoeting waaraan ik de beste herinneringen bewaar – het was duidelijk dat 'de oecumene' hoog op ons gezamenlijke verlanglijstje stond. Wat ons verbindt is meer en sterker dan wat ons heet te scheiden.

Nu, vier jaar later, mogen we constateren dat de contacten tussen de protestantse gemeente en onze parochie zich alleen maar hebben verdiept, zowel op persoonlijk vlak als wat onze gezamenlijke activiteiten betreft. Ik noem de tweewekelijkse agapè-viering, de openstelling van de Corneliuskerk (mede mogelijk door de betrokkenheid van leden van de protestantse gemeente, onder wie dominee Dick Sonneveld), de inzameling van producten voor de Voedselbank, onze gezamenlijke inzet voor vluchtelingen uit Oekraïne, onze gezamenlijke betrokkenheid bij de VOS (het Blauwe Boekje), het project 'Samen aan Tafel'... Kortom, de oecumene lééft in de gemeente Beuningen. En dat willen we graag zo houden!

Een laatste staaltje van oecumenische samenwerking is – u hebt het ook al in de krant kunnen lezen – het aanbrengen van nieuw grind op zowel de rooms-katholieke als de protestantse begraafplaats. Beide lopen nu keurig in elkaar over. Ook hier zijn oude grenzen vervaagd en zelfs verdwenen... Met vereende krachten en met behulp van een heuse shovel, kruiwagens, scheppen en harken werd door een groep van zo’n twintig personen deze megaklus, daags voor Pinksteren, in nauwelijks meer dan drie uur tijd geklaard. Een heuse krachttoer. Over 'vruchten van de Geest' gesproken... Na afloop gingen we samen aan tafel in het Koetshuis. De broodjes, de zalm-preisoep en de tomatensoep (met ballen) gingen er in als koek! Toen we weer huiswaarts keerden, had ieder het gevoel: 'Hier is iets groots verricht...'

Ik ben oprecht dankbaar voor alle vriendschap en de geweldige samenwerking. Laten we deze voortzetten, tot in lengte van jaren. We hebben elkaar nodig!

Als u mee handen en voeten wilt geven... U bent welkom!

Met een hartelijke oecumenische groet,
Pastor Ruud Roefs