Op woensdagavond 26 juni was er een bijeenkomst in de H. Antonius van Padua kerk in Winssen waarin het parochiebestuur en de pastoraatsgroep uitleg gaven over het voornemen om de kerk in Winssen te sluiten.

De avond werd aan elkaar gepraat door gespreksleider Cees van Ingen en als eerste kwam Pastoor Ruud Roefs aan het woord. Hij sprak over de trends in de parochie. Zo meldde hij dat sinds 1993 het aantal dopelingen met 75% is teruggelopen. In 2018 waren er slechts twee kerkelijke huwelijken in de gehele parochie Johannes XXIII, dus in alle 4 de kerkdorpen tezamen. Ruud benadrukte dat cijfers niet alles zeggen, maar dat ook het aantal vrijwilligers dat actief is voor de parochie terugloopt en weinig aanwas van jongeren heeft.

Vervolgens gaf Penningmeester Bram Boon toelichting over de financiele situatie. Als voorbeeld de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans, een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Parochie. In het licht van 14.000 ingeschreven parochianen is de 2018 opbrengst van 84.000,- euro van de actie Kerkbalans, slechts 6,- per ingeschreven parochiaan. Met het bovenstaande is het moeilijk om in elk van de vier dorpen een kerkgebouw in stand te houden. Ruud Roefs voegt hieraan toe dat het belangrijk is om de Parochie toekomst bestendig te maken en krachten en kwaliteiten te bundelen.

Pieter Oosterhout, verantwoordelijk binnen het bestuur voor gebouwen gaf aan dat het voornemen is om de kerk van Winssen op 1 januari 2020 te sluiten. Wel wil men het beeldbepalende gebouw behouden in het dorp. Samen met het Van Ghent plein, de boerderij achter de kerk, de dorps boomgaard, de muziekkoepel en kerkhof en oude toren vormt de kerk het hart van Winssen. Om zeggenschap te houden over de invulling van de locatie is het plan om de gebouwen te verkopen, maar de gronden eronder in erfpacht uit te geven. Er zijn reeds schetsen gemaakt van de mogelijke invulling van de gebouwen. Voor de kerk is een mogelijke invulling een combinatie van wonen, horeca en maatschappelijke functie. Door de hoogte van het gebouw kan er eenvoudig een verdiepingsvloer worden aangebracht om zo de ruimte optimaal te gebruiken. Het kapelletje bij de achterste kerkdeur blijft bestaan. Dit wordt namelijk veel bezocht en deze functie wil men intact laten. Voor het overige zal het gebouw als kerk buiten gebruik worden gesteld.

Hierna waren er drie stands waar aanwezigen zich konden aanmelden voor een klankbordgroep om mee te praten over de plannen of meer informatie in te winnen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt en op verschillende plekken werd druk gediscussieerd. De drie op te richten klankbordgroepen zijn:

  • Pastoraat, de toekomst van de Winssense geloofsgemeenschap
  • Proces en planning van het sluiten van de kerk
  • Herbestemming kerkgebouw.

Iedere "stand" kon een kwartier worden bezocht, waarna men werd verzocht om te rouleren. Ook op andere plekken in de kerk ontstonden groepjes waar druk werd gesproken over de plannen. Na drie kwartier werd er een samenvatting gegeven van hetgeen in de drie groepen is besproken:

  • Bij de groep Pastoraat was er opgemerkt dat de kerk ook naar de mensen toe moest komen. Ook vroeg men zich af of mensen zich wel thuis zouden voelen als ze naar een "andere" kerk zou moeten gaan.
  • Bij de groep waar men over de planning en het proces rond het sluiten van de kerk sprak, was geopperd om van de eredienst ter onttrekking van de kerk een historische gebeurtenis te maken door bijvoorbeeld iedereen die ooit is gedoopt in de kerk uit te nodigen. Ook was er opgemerkt dat het Heilig Hart beeld buiten bij de kerk, behouden moest blijven, eventueel op een andere plek.
  • Op de gepresenteerde plannen voor de invulling van het kerkgebouw met woonruimte en ander functies was enthousiast gereageerd. Wel was opgemerkt of de Winssense geloofsgemeenschap zeggenschap kon krijgen bij de invulling.

De avond werd afgesloten door Ruud Roefs die de aanwezigen meegaf naar huis, dat de kerk niet in de stenen zit, maar in de mensen.

Een aanwezige