Koren

Het koor Our Choice is een middenkoor van ongeveer 35 leden, variërend in leeftijd van 20 tot 65 jaar.
Our Choice verzorgt eenmaal per maand een viering in de Andreaskerk. 

Al meer dan 100 jaar verzorgt dit koor de zang tijdens de hoogmis op zondag om 9.30 uur. Oorspronkelijk was het uitsluitend een mannenkoor en werden alleen gregoriaans en latijnse missen gezongen. In 1956 werd het een gemengd koor. Op de eerste zondag van de maand worden alleen Nederlandse gezangen gezongen. Het streven van het koor is er op gericht de kerkgangers door de zang actief bij de vieringen te betrekken.