Op woensdag 30 november hebben wij onze patroonheilige Andreas herdacht.

Om 19.00 uur was er een Heilige Mis met aansluitend een gezellige avond voor alle vrijwilligers van onze Geloofsgemeenschap. De opkomst was goed. Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij zijn een tweetal vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Riet Hendriks en Gerrit Hammen kregen van Jan de Waal het Andreaskruisje opgespeld omdat zij al vele jaren zeer actief zijn binnen onze Geloofsgemeenschap. Riet Hendriks is gastdame op de pastorie en Gerrit Hammen acoliet. Daarna werd het glas geheven op al het goede wat er binnen de geloofsgemeenschap door alle vrijwilligers wordt gedaan.

Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze Geloofsgemeenschap Heilige Andreas.
Zonder jullie kunnen wij niets beginnen.