Beste broeders en zusters,

De vakantie staat voor mij voor de deur en het is nu ook al weer bijna een jaar geleden dat ik afscheid nam van mijn vorige parochie en in deze mooie geloofsgemeenschap aan de slag ging. Een goed moment dus om even terug te blikken. Om de balans op te maken en om na te denken over vragen die met mijn werk te maken hebben.

Want wat is de rol en betekenis van een pastor of predikant in deze tijd en zijn wij nog relevant? Hebben de mensen ons gemist in deze coronatijd? Voor mij zijn dit belangrijke vragen, waar ik al sinds mijn tijd als legeraalmoezenier mee worstel. Deed of betekende ik voor die mannen en vrouwen eigenlijk iets wezenlijk anders dan al die andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker, de psycholoog of de vertrouwenspersoon? Natuurlijk besefte ik me dat de Kerk en het Christendom voor veel meer staan dan enkel hulpverlening, maar buiten de liturgie kwam of komt dat niet echt uit de verf. Het pastorale gesprek ging te vaak over de alledaagse beslommeringen.

Hier in deze parochie ben ik gaan zien hoe vrijwilligers en alle andere parochianen zich onbaatzuchtig inzetten voor hun geloofsgemeenschap, hun kerk of kerkgebouw. Hieruit blijkt wel dat, ondanks het verdriet van de fusie en het sluiten van kerkgebouwen, die Kerk ergens voor staat, een groter verhaal, iets dat betekenis geeft aan ons bestaan. Uiteindelijk, zo besef ik me, buigt alles zich terug naar die éne persoon, Jezus van Nazareth. Door dit telkens voor ogen te houden, wordt ook de eigen taak als pastor duidelijker. Het gaat dan om navolging van die mens voor anderen, want bij Jezus Christus ging het nooit om Hemzelf.

Ik herinner me nog goed hoe ik enkele jaren geleden in Londen een Anglicaanse viering bijwoonde. Vooral de preek van de voorgangster sprak mij enorm aan, misschien wel persoonlijk aan. Het ging over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, de evangelielezing van ook vandaag, een ultiem voorbeeld van diaconie natuurlijk. Echter ze gaf er een mooie draai aan, want in deze tijd gaat het er niet alleen meer om dat de kerk letterlijk voedsel uitdeelt of voorziet in fysieke noodhulp.

De verzorgingsstaat en maatschappelijke instellingen kunnen dit veel beter. Er is in deze tijd juist veel meer behoefte aan geestelijk of spiritueel voedsel en op dat vlak kun je als pastor het verschil maken. Immers, steeds meer mensen voelen zich, ondanks alle welvaart, ongelukkig, krijgen een burn-out en menen dat het leven geen zin meer heeft. Deze zinloosheid van het bestaan is misschien wel de grootste hedendaagse crisis, groter dan corona.

Het blijft daarom belangrijk om vanuit ons geloof de waardigheid van de mens te benadrukken, dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Maar vooral is het belangrijk om het verhaal van Jezus van Nazareth te blijven vertellen, want wie wij als mensen zijn wordt ten diepste bepaald door de overtuiging dat we broeders en zusters van Jezus zijn. Het door Jezus aangekondigde Koninkrijk van God hield een revolutie van onbaatzuchtige liefde in een wereld van egoïsme en meedogenloze macht in. Jezus noemde God zijn Vader, die door Zijn liefde alle onderscheid wegnam en de mensen bevrijdde van hun angsten. Als zoon van de barmhartige Vader was Jezus vooral de mens voor anderen. Bestaan voor anderen was en is de essentie van zijn leven en sterven. Op die manier werd de liefde van God voor de mensen heel persoonlijk. In en door de Verrijzenis van Jezus accepteerde God ook Jezus' bestaan voor anderen, voor alle mensen.

Jezus is zo het Brood dat ons het ware leven schenkt. Johannes legt de broodvermenigvuldiging niet voor niets in verband met de instelling van de eucharistie: 'het was kort voor het Joodse paasfeest'. Deze tijdsopgave heeft in de eerste plaats een theologische bedoeling: de wonderbare spijziging van de menigte is een voorafbeelding van de eucharistische maaltijd.

Grieks icoon: de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging

Johannes, die Jezus al voorgesteld heeft als 'het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld', herinnert er zijn lezers aan dat dat Jezus gestorven is als het echte paaslam, op het ogenblik dat het paaslam geslacht werd voor het Joodse paasfeest, en dat hij zich als voedsel geeft in het Brood dat wij ook hier en nu nog delen.

Jezus' woorden: 'opdat niets zou verloren gaan' geven aan dat de broodvermenigvuldiging om veel meer gaat dan een mooi verhaal. Zoals voor de wijn te Kana, een ander teken van de eucharistie, geeft Jezus met overvloed, zodat wij er ook een aandeel in hebben. Jezus is gekomen 'zodat de mensen leven zouden hebben, leven in overvloed' (Johannes 10, 10). Twaalf is het getal van de volmaaktheid: er blijven genoeg korven brood over voor al de volgelingen van Christus die nog zullen komen.

Voor Pilatus zal Jezus nogmaals bevestigen: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld' (Johannes 18, 36). Het brood dat Jezus ons wil geven is niet van deze wereld: het moet ons in de communie zijn verrezen leven geven: zijn mee te delen liefde.

Niets voor niets zegt Jezus tot ons: "Wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden." (Mc. 8,35). Het 'ik' moet vervangen worden door een 'Gij' om jezelf en de ander te redden. We worden geen mens onder de mensen door op onze eigen belangen te richten, maar door God toe te laten in ons leven. Op die manier is de liefde, de essentie van Jezus' boodschap, datgene wat ons aan elkaar verbindt en dat betekenis geeft aan alles, ook aan de communie. In Christus is God liefde, Brood om van te leven. God bevrijdt mens en wereld in liefde voor, in en door Hemzelf en dat is een pastorale boodschap die ook in onze tijd actueel en belangrijk is. Amen

Andere (recente) overwegingen / preken

Datum Voorganger Viering
11 juli 2021 Roman Gruijters Woord- en Communieviering Beuningen
27 juni 2021 Ruud Roefs Sluiting Johannes de Doper kerk
20 juni 2021 Ruud Roefs Eucharistieviering Weurt
13 juni 2021 Roman Gruijters Woord- en Communieviering Ewijk
5 juni 2021 Ruud Roefs Sacramentsdag
30 mei 2021 werkgroep WoCo Woord- en communieviering Ewijk
23 mei 2021 Roman Gruijters Pinksteren
16 mei 2021 werkgroep WoCo Woord- en communieviering Ewijk
16 mei 2021 Roman Gruijters Woord- en Communieviering Beuningen
13 mei 2021 Ruud Roefs Hemelvaart 2021
9 mei 2021 Ruud Roefs Eucharistieviering Beuningen
25 april 2021 Ruud Roefs Eucharistieviering Beuningen
18 april 2021 Roman Gruijters Woord- en Communieviering Ewijk
18 april 2021 Ton Albers Woord- en Communieviering Beuningen
11 april 2021 Andreaskoor Weurt, SV Woord- en Communieviering Weurt
11 april 2021 Roman Gruijters Psychiatrische instelling Vught
4 april 2021 Ruud Roefs Pasen 2021
3 april 2021 Roman Gruijters Paaswake Ewijk
1 april 2021 Ruud Roefs Witte Donderdag
21 maart 2021 Ruud Roefs Eucharistieviering Weurt