Alle tarieven zijn inclusief btw.
Kerkelijke diensten
Gebedsintenties (ongeacht het aantal personen) 12,50
Doopviering 55,00
Huwelijksviering 430,00
Huwelijksviering buiten de Geloofsgemeenschap (excl. reiskosten) 430,00
Jubileumviering 325,00
Gebruik kerkgebouw voor een dienst 300,00
Uitvaart
Uitvaart incl. avondwake, koor, begrafenis of crematie 545,00
Uitvaartdienst in crematorium of afscheidshuis 350,00
Uitvaartdienst in crematorium of afscheidshuis incl. avondwake 440,00
Avondwake 175,00
Begeleiding naar crematorium zonder uitvaartdienst 230,00
Absoute op begraafplaats zonder uitvaartdienst 85,00
Absoute in crematorium zonder uitvaartdienst 85,00
Begraafplaats
Graf delven
Enkel graf 400,00
Dubbel graf 450,00
Enkel graf
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar 1200,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 575,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 350,00
Dubbel graf
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar 1500,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 715,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 410,00
Kindergraf
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar 500,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 250,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 150,00
Urnengraf
Urnengraf enkel incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar en excl. afdekplaat 1100,00
verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 550,00
verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 330,00
Urnenkapel Beuningen, Weurt, Winssen en Ewijk
1 asbus 20 jaar 800,00
1 asbus 10 jaar 500,00
1 asbus 5 jaar 300,00
2 asbussen 20 jaar 1430,00
2 asbussen 10 jaar 715,00
2 asbussen 5 jaar 410,00
Bij verlenging asbussen met een termijn van 5, 10 of 20 jaar wordt bovenstaand tarief gehanteerd.
In Beuningen afdekplaat en bronzen vaasje: € 125,00.
Plaatsen urn in bestaand graf 50,00
Plaatsen urn in een bestaand urnengraf 50,00
plaatsen urn in een bestaande nis in een urnenmuur 50,00
Verstrooien as op strooiveld 50,00
Bij overlijden van partner 1 sluit men een contract voor een enkel graf.
Bij overlijden van partner 2 vervalt het contract, en wordt het resterende bedrag terugbetaald.
Er wordt dan een nieuw contract gesloten voor een dubbel graf.