Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen.

De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge en kwetsbare mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers en vrijwilligers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.

Als parochie H. Johannes XXIII volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:

preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

De VOG moet worden aangevraagd voor:

  • priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers
  • priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in opleiding
  • novicen (aspirant-leden van religieuze instituten)
  • vrijwilligers en functionarissen die werken met minderjarigen
  • vrijwilligers en functionarissen die werken met persoonsgegevens
  • vrijwilligers en functionarissen die werken met financiën

Sinds 2019 kunnen wij als parochie zelf gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) aanvragen voor bepaalde groepen vrijwilligers. Doet u voor onze parochie vrijwilligerswerk en is daarvoor een VOG noodzakelijk? Dan zullen wij contact met u opnemen om dit te regelen.

LET OP Voor het invullen van uw deel moet u beschikken over een DigiD met geldig wachtwoord.