Het team van pastores uit de gefuseerde parochies draagt verantwoordelijkheid voor de gekozen liturgische en pastorale richting, terwijl de pastoraatsgroep, waarin enkele benoemde parochianen uit die parochies zitting hebben, adviserend optreedt bij de uitvoering van dit beleid.

In het pastoraat-team zijn coördinatoren voor liturgie, catechese en diaconie.

Bron: Pastoraal beleidsplan

Leden pastoraatsgroep

Ruud Roefs Pastor
Roman Gruijters Pastoraal werker
Marcel van de Wiel
Carlien Geelkerken