Wellicht bent u bekend met de Verklaring Omtrent Gedrag, beter bekend als de VOG. Het is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie.

Het Bisdom heeft parochies dringend aanbevolen om dergelijke verklaringen aan te vragen. Ook binnen onze parochie moet er de garantie zijn dat minderjarigen, maar ook mensen in een afhankelijkheidssituatie of kwetsbare personen, zich veilig kunnen voelen bij onze vrijwilligers.

Nieuwe vrijwilligers zal het Parochiesecretariaat hen die daarvoor in aanmerking komen gaan benaderen per e-mail. Een in te vullen formulier wordt meegestuurd. De vrijwilliger moet naast een emailadres ook beschikken over een DigiD.

De (gratis) aanvragen worden vervolgens ingediend door het Parochiesecretariaat. De screeningsautoriteit Justis vraagt de vrijwilliger voor akkoord om de gegevens te mogen verwerken. Binnen twee weken wordt de verklaring gemaild naar de vrijwilliger. Hij/zij beslist dan of deze wordt doorgestuurd naar het Parochiesecretariaat. Alle binnengekomen verklaringen worden uiteraard als vertrouwelijk behandeld en opgeslagen. Vrijwilligers die geen verklaring kunnen of willen overhandigen zullen vervolgens maar beperkte taken mogen gaan uitvoeren.

Met het verkrijgen van deze officiƫle verklaringen proberen we een veilig klimaat voor allen in onze vier geloofsgemeenschappen te realiseren.

Alvast dank voor uw medewerking.

Namens het parochiebestuur, Wilbert Lelivelt