Gemeenschap

De werkgroepen die actief zijn op het terrein van de gemeenschapsopbouw willen de parochie in stand houden en verder vorm geven. In de gemeenschapsopbouw worden contacten gelegd en onderhouden ten gunste van de plaatselijke geloofsgemeenschap en met een ieder die zich met deze geloofsgemeenschap verbonden voelt.