Ewijk, maart 2021

Aan omwonenden van de H Johannes de Doper kerk en pastorie, Julianastraat 7-9

Met deze gezamenlijke brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom de herbestemming van de H Johannes de Doper kerk en pastorie.


Parochie H Johannes XXIII

Kerksluiting. Inmiddels is bij de meesten van u bekend dat de Parochie H Johannes XIII (Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt) het voornemen heeft de kerk te Ewijk in juni 2021 aan de eredienst te onttrekken.
Hierover heeft een informatie­middag voor parochianen en andere belang­stellenden plaats­gevonden op zaterdag 24 oktober 2020 en er is aandacht aan besteed in de Gelderlander.
Verdere informatie én een video­verslag van deze bijeenkomst treft u aan op de parochie­website: www.johannesxxiii.nl/ewijk/sluiting-kerk-ewijk. Zie ook de scanbare QR code.

Herbestemming. In deze bijeenkomst werd ook gemeld dat voor een herbestemmingsonderzoek voor zowel de kerk in Winssen als in Ewijk reeds contacten waren gelegd tussen het Gezinshuis De Meander te Weurt en de parochie. Deze contacten zijn verder uitgebouwd en De Meander heeft een concept plan gemaakt voor herbestemming van zowel de pastorie als het kerkgebouw in Ewijk. Het mogelijk toekomstig gebruik van dit kerkelijk erfgoed in de zorg wordt door het kerkbestuur van harte ondersteund.

Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium en heeft dit project goede slagingskansen. Als parochie zijn we bezig met het proces rondom kerksluiting en de toekomst van de geloofsgemeenschap Ewijk. Informatie hierover vindt u ook op bovengenoemde website.

Op de informatiebijeenkomst is aangegeven dat, wanneer de plannen verder vorm zouden krijgen, de Meander het voornemen had om in een informatiebijeenkomst toelichting te geven op hun plannen. Zoals u zult begrijpen kan een dergelijke informatiebijeenkomst op dit moment niet georganiseerd worden. Vandaar dat de Meander hieronder een korte toelichting op hun plannen geeft.

Met vriendelijke groet,

Het parochiebestuur van de parochie H Johannes XXIII


Driestroomhuis De Meander, Weurt.

De Meander. Driestroomhuis Meander in Weurt is een franchise–onderneming van Stichting Driestroom. Het gezinshuis biedt kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar binnen een gezinssfeer, verblijf, begeleiding en behandeling. Deze jongeren zijn veelal licht verstandelijk beperkt met bijkomende problematiek. We geven een indruk van het gezinshuis in een video op YouTube, of de QR code hiernaast. De vraag naar dergelijke zorg is echter groter dan we nu kunnen bieden. Daarom zoeken we uitbreidingsmogelijkheden, zowel in aantal (van zo’n 8 jongeren naar 12 jongeren onder de 18 jaar), maar ook woonzorg voor jongvolwassenen.

Onze plannen voor woonzorg in de kerk. De zorg voor jongvolwassenen willen we vormgeven in het schip van de kerk door er circa 15 studio’s te bouwen. Beschermd wonen met 24 uurs zorg en begeleiding. De kapel rechts van de hoofdingang zal volledig intact blijven en dagelijks toegankelijk zijn voor de inwoners van Ewijk. In het centrale gedeelte van de (kruis)kerk voorzien we een maatschappelijk gedeelte met de mogelijkheid van een lichte horeca (kopje koffie, thee, etc.) en een plek van ontmoeting, met eventueel een dagbesteding voor cliënten onder professionele begeleiding.

Om de 24/7 woonzorg zo goed mogelijk te kunnen aanbieden, werken wij samen met onze dochter en schoonzoon, die in de plannen op Julianastraat 3 komen te wonen. Door twee huizen naast elkaar te bewonen is de onderlinge waarneming goed te realiseren.

Tijdlijnen. Zowel de pastorie als de kerk zullen grondig verbouwd moeten worden. De kerk zal aan de buitenkant vrijwel niet veranderen, veranderingen gebeuren in nauw overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente Beuningen en het Gelders Genootschap. Als alles meezit hopen we met de verbouwing van de pastorie dit najaar te kunnen beginnen. Het traject voor de kerk (bestemmingsplan wijziging) is echter langer. We hopen begin 2023 de eerste bewoners hier te kunnen gaan huisvesten.

Kennismaking. Het liefst zouden we op korte termijn een kleine informatiebijeenkomst organiseren om met u allen kennis te maken en u bij te praten, maar dat is gezien de huidige maatregelen niet mogelijk. Daarom nodigen we u hierbij uit om ons te laten weten of u het op prijs stelt als wij persoonlijk met u kennis komen maken door bij u op bezoek te komen. Graag horen we dat van u op dit mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

We hopen u op deze manier enigszins op de hoogte te hebben gebracht van onze plannen, en misschien zien we u binnenkort om verder kennis te maken.

Met vriendelijke groeten,

Theo & Petra van de Weetering, gezinshuisouders Driestroomhuis De Meander, Weurt.