Het is al weer een halfjaar geleden dat we verrast werden door het coronavirus. Met nog maar twee weken te gaan, moesten we de vormselviering uitstellen. Gelukkig mag er inmiddels weer veel en kunnen we weer vooruitkijken.

De nieuwe datum van de vormselviering is zaterdag 13 maart 2021 om 19:00u, in de Cornelius­kerk in Beuningen.
Bij ongewijzigde corona-richtlijnen kunnen dan helaas alleen de vormelingen met hun gezin aanwezig zijn de kerk. De groepsgrootte is namelijk nog beperkt tot 100 personen.

Wel zal er dan een live-stream beschikbaar zijn van de viering, zodat familie en vrienden thuis kunnen mee-vieren. Wij hopen natuurlijk dat er tegen die tijd méér mogelijk is.

Voor de vormelingen is op woensdag 10 maart de laatste projectbijeenkomst en vrijdag 12 maart is de generale repetitie.

Het duurt nog een halfjaar tot het zover is. Daarom gaat de vormselwerkgroep ter overbrugging enkele extra activiteiten organiseren. Hiermee willen we ervoor zorgdragen dat de voorbereiding die gedaan is blijft leven en dat het contact tussen de kinderen in stand gehouden wordt. Bij deze activiteiten kun je denken aan een excursie, lezing of museumbezoek. Ouders en vormelingen krijgen daarvoor nog een programma.

Eerder hebben we hier aangegeven dat op 2 oktober een filmavond (met frietjes) voor de kinderen, op de zolder van de pastorie zou plaatsvinden. Inmiddels heeft de overheid (in de persconferentie van 28 september) verscherpte maatregelen tegen corona afgekondigd. We vinden het erg jammer dat dit voor ons betekent dat de geplande filmavond komt te vervallen.