Sinds oktober zijn 20 aspirant-vormelingen bezig met een uitgebreid en gevarieerd voorbereidingsprogramma. Net zoals twee jaar geleden zijn zij afkomstig uit verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie; ze zijn letterlijk "samen onderweg". Tijdens de bijeenkomsten op woensdagavond wordt aan de hand van ons vormselproject met de kinderen gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de betekenis van Jezus, de Kerk en de symboliek van het Vormsel. Hiermee leren de kinderen het nodige over ons geloof. Maar ook worden de kinderen aangespoord om naar zichzelf en de wereld te kijken. Samen denken we na over moeilijke vragen zoals: wie ben ik? en: hoe zou ik willen zijn?

Op 20 november hebben we Peter en Dilia Deurloo ontvangen van de stichting Amaidhi. Deze stichting biedt al vele jaren hulp aan straatkinderen in Chennai en het jongensopvanghuis van de non profit organisatie Karunalaya in India. Ook dit jaar steunen de vormelingen het schooltassenproject van deze stichting. Dat doen zij door geld in te zamelen met het doen van karweitjes en dergelijke. Met dit geld koopt de stichting schooltassen voor de straatkinderen zodat zij naar school kunnen. Ook oud-vormeling Juus van Haaren was deze avond aanwezig. Hij heeft het project in India zelf een keer bezocht en vertelde de kinderen en ouders over zijn eigen ervaringen.

Inmiddels zijn er ook twee avonden geweest speciaal voor de ouders. Op de eerste ouderavond werd in groepjes gesproken over een aantal geloofsvragen. Er ontsponnen zich mooie, inhoudelijke gesprekken. Het bleek dat ouders, in deze tijd waarin het Vormsel een bewuste keuze is, zich betrokken tonen bij de voorbereiding. Op de tweede avond kregen de ouders onder meer een presentatie over de zeven sacramenten.

Op 8 januari, tijdens de `kerkentocht', was er voor de kinderen een excursie in onze eigen Corneliuskerk en in de Protestantse kerk van Beuningen. De avond begon met stemmige muziek in een warme en sfeervol verlichte Corneliuskerk. Aan de kinderen werd uitgelegd wat er allemaal te zien is in onze kerk en wat de beelden, schilderijen en symbolen voor een betekenis hebben.

Daarna ging de groep naar de Protestantse kerk. Daar konden de kinderen ervaren dat deze kerk er heel anders uitziet. De kersverse dominee Dick Sonneveld vertelde met een levendig verhaal waar die verschillen vandaan komen. De kinderen mochten één voor één de preekstoel beklimmen en daarna volgde nog een uitleg over het belang van het orgel in de Protestantse kerk. Er werden veel slimme vragen gesteld op deze leerzame avond.

Op zaterdag 25 januari is er in Beuningen om 19:00 uur een viering waarin de vormelingen aan de parochiegemeenschap worden voorgesteld. De zang en muziek worden daarbij verzorgd door Komore. In deze voorstelviering bieden de kinderen tevens het door hen voor Amaidhi ingezamelde geld aan. Ook de opbrengst van de collecte gaat naar dit goede doel.
Iedereen in onze parochie is die avond van harte uitgenodigd!

Uiteindelijk zal op zaterdag 28 maart 2020 het Heilig Vormsel worden toegediend tijdens een Eucharistieviering in de H. Corneliuskerk in Beuningen.