Meer dan eens - met name in bijeenkomsten rond doop- en communievoorbereiding - klinkt de wens van ouders om hun kinderen op het gebied van geloof `iets mee te geven'. Op een laagdrempelige manier. Maar men weet niet goed hoe.

Als parochie zijn we ouders en kinderen heel graag van dienst. Enkele vrijwilligers hebben zich spontaan aangeboden om te starten met een kindernevendienst. Een initiatief waarmee we als parochie vanzelfsprekend ontzettend blij zijn. Veel dank daarvoor!

Elke tweede zondag van de maand kunnen de kinderen tijdens de viering in de Andreaskerk te Weurt (aanvang telkens om 10.00 uur) luisteren naar een verhaal en een bijbehorende knutselopdracht uitvoeren. Deze kindernevendienst vindt plaats in de pastorie. Vanzelfsprekend zijn ook kinderen uit Beuningen, Ewijk en Winssen van harte welkom. Immers, hoe meer zielen, hoe meer vreugd... Misschien vinden kinderen het ook wel leuk om vriendjes of vriendinnetjes mee te brengen! We hopen in elk geval op een grote opkomst.

De volgende data mag u alvast in uw agenda noteren:

  • 8 september
  • 6 oktober
  • 10 november
  • 8 december

Graag tot dan!