Jaarlijks zijn er meerdere cycli van voorbereiding: telkens - tenzij anders aangegeven - op drie dinsdagen van de maand.

Tussen de verschillende cycli zijn er 2 'doopzondagen', verdeeld over de verschillende kerken (aanvang 12.00 uur, tenzij anders aangegeven). Bij meerdere dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt. Het gaat immers om de opname in een geloofs­gemeenschap.

4de cyclus 2023
Voorbereidingsgesprekken 7, 14, 28 november (aanvang 19:30)
Doopzondagen
Weurt 3 december
Beuningen 10 december
1ste cyclus : 2024
Voorbereidingsgesprekken 23 en 30 januari en 6 februari (aanvang 19:30)
Doopzondagen
Weurt 25 februari
Beuningen 3 maart
2de cyclus : 2024
Voorbereidingsgesprekken 19 en 26 maart en 9 april (aanvang 19:30)
Doopzondagen
Weurt 14 april
Beuningen 21 april