Jaarlijks zijn er 6 cycli van voorbereiding: telkens - tenzij anders aangegeven - op de eerste drie maandagen van elke oneven maand.

Tussen de verschillende cycli zijn er 2 'doopzondagen', verdeeld over de verschillende geloofsgemeenschappen (aanvang 12.00 uur). Bij meerdere dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt. Het gaat immers om de opname in een geloofsgemeenschap.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke doopvoorbereiding. De doopzondagen voor Beuningen, Ewijk en Winssen liggen vooraf vast, in Weurt wordt - op verzoek van pastor Jan de Waal - een individuele afspraak gemaakt met de doopouders.

voorbereidingsgesprekken 2020 Doopzondagen
6 , 13 en 20 januari Beuningen
Ewijk
Weurt
2 februari
16 februari
in overleg
2, 9 en 16 maart Beuningen
Ewijk
Weurt
5 april
19 april (13:30)
in overleg
11, 18 en 25 mei Beuningen
Ewijk
Weurt
28 juni
21 juni
in overleg
6, 13 en 20 juli Beuningen
Ewijk
Weurt
23 augustus
30 augustus
in overleg