Jaarlijks zijn er 6 cycli van voorbereiding: telkens - tenzij anders aangegeven - op de eerste drie maandagen van elke oneven maand.

Tussen de verschillende cycli zijn er 2 'doopzondagen', verdeeld over de verschillende geloofs­gemeen­schappen (aanvang 12.00 uur). Bij meerdere dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt. Het gaat immers om de opname in een geloofs­gemeenschap.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke doopvoorbereiding. De doopzondagen voor Beuningen, Ewijk en Winssen liggen vooraf vast, in Weurt wordt - op verzoek van pastor Jan de Waal - een individuele afspraak gemaakt met de doopouders.

voorbereidingsgesprekken 2020 Doopzondagen
6 , 13 en 20 januari Beuningen
Ewijk
Weurt
2 februari
16 februari
in overleg
2, 9 en 16 maart Beuningen
Ewijk
Weurt
5 april
19 april (13:30)
in overleg
11, 18 en 25 mei Beuningen
Ewijk
Weurt
28 juni
21 juni
in overleg
6, 13 en 20 juli Beuningen
Ewijk
Weurt
23 augustus
30 augustus
in overleg