Catechese

Als gelovig mens zoek je naar manieren om God en Jezus een plek te geven in je leven. Je leven is steeds in ontwikkeling. Het verandert steeds, soms heel ingrijpend, dan weer een heel klein beetje. Daarom moet je ook steeds weer leren en ontdekken hoe je God, het geloof en het evangelie een plaats kunt geven in je nieuwe levenssituatie. Leerling-zijn hoort bij ons mens-zijn. Vorming en scholing horen bij het gelovig zijn. 
Gelukkig zijn er mogelijkheden genoeg: lezen in de bijbel of in andere boeken of tijdschriften die je op weg willen helpen, luisteren naar de verkondiging, deelnemen aan gesprekken over wat je ten diepste bezighoudt.
De parochie rekent het tot haar taak om hierin een helpende hand te bieden.