Het Beuningse koor KoMore verzorgt zaterdag 29 juni een viering in de Beuningse Corneliuskerk. Het is de afsluiting van het muzikale jaar en de zanggroep brengt enkele nieuwe muziekstukken; onder andere het songfestival winnende Arcade van Duncan Laurence.

De viering heeft als thema: Sta achter je keuzes en durf vooruit te kijken. Dat is naast een persoonlijke tevens een gezamenlijke uitdaging. Zo worden er ook in de parochies van onze kerkgemeenschap keuzes gemaakt die ons allen raken. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.