H. Corneliuskerk (details)

In de voet van het hoofdaltaar vinden we een afbeelding van het offer van de hogepriester Melchisedek. Een gebeurtenis, die wordt beschreven in het veertiende hoofdstuk van het bijbelboek Genesis.

U kunt het H. Hartbeeld in de tuin van de pastorie vinden

Onze kerk bezit daarvoor enkele fraaie kandelaars, die regelmatig gebruikt worden.
Daartoe behoren de twee hangende koperen exemplaren aan de zijmuren van het priesterkoor.

Aan het kleinste torentje van de kerk dat men ook wel dakruiter noemt, hangt een klok met geschiedenis

In de kerk hanget een fraai voorbeeld van een processie-vaandel. Dit is het vaandel van de H. Cornelius, de patroon van onze geloofsgemeenschap

De kruisweg-staties in onze kerk zijn geschilderd in 1918 geschilderd door Frans Kops (1873-1951)

Op onze begraafplaats vindt U een monumentje ter gedachtenis aan de overleden ongedoopte kinderen

Op het kleurig beschilderde stenen vont in onze kerk staat rijkelijk versierd koperen deksel.

Misschien zijn er parochianen die wat meer willen weten over het cadeau dat aan pastoor van Dooren werd aangeboden op zijn 12½ jarig priesterfeest.

Al sinds 1901 waakt de torenhaan over Beuningen.

De parochie beschikt over een fraai velum (omslagdoek), dat gebruikt werd als de priester de monstrans met de heilige hostie in handen nam.

Het belangrijkste deel van het altaar wordt gevormd door de retabel met twee voorstellingen uit het leven van Maria.