Begraafplaats

Op de begraafplaats bij de kerk wordt nog altijd begraven, hoewel de ruimte beperkt blijft.
Voor ieder graf dient een (verplichte) grafakte te zijn opgemaakt, waarin alles wat over de begraving is afgesproken op schrift staat. Degenen die een grafakte hebben laten opmaken krijgen automatisch bericht als de grafrechten gaan verlopen.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de pastorie.

Tarieven kunt u vinden in onze tarievenlijst.

Verzorgde graven

Menigeen brengt een bezoek aan ons kerkhof om het graf van zijn of haar dierbaren met bloemen te versieren en hun nagedachtenis te eren. De meeste graven zien er verzorgd uit. Naar enkele echter lijkt niemand meer om te kijken. Zij zijn vuil of liggen scheef. Wij roepen daarom allen wier nabestaanden op ons kerkhof liggen op, om te kijken hoe de toestand van het graf is, en het, indien nodig, op te (laten) knappen.

Urnenbewaarplaats

Ook is er een urnenkapel op de begraafplaats. Het z.g. "knekelhuisje", dat op de monumentenlijst is geplaatst, is hiertoe omgebouwd. Over het plaatsen van een urn kunt u inlichtingen krijgen op de pastorie.