Ook dit jaar verzorgt Kamerkoor Muzimare in de stille dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar een kerstconcert in onze parochie. U bent van harte welkom op zaterdag 28 december om 15.00 uur in de Corneliuskerk in Beuningen.
Het koor wordt op orgel begeleid door Tommy van Doorn. Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink. De entree voor de concerten is gratis. Uw bijdrage in de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Concerten met een verhaal

Kamerkoor Muzimare is een in alle opzichten mooi uitgebalanceerd koor van 25 geoefende amateurzangers dat zowel profane als religieuze muziek zingt. Dankzij grote inzet van de zangers wordt tijdens de repetities vooral veel aandacht besteed aan de muziek en tekst achter de noten. Zo heeft het koor door de jaren heen een bijzondere en intense wijze van uitvoeren weten te bereiken, waarmee het een nog steeds groeiend publiek op steeds meer locaties iedere keer weer aangenaam verrast. Een concert van Kamerkoor Muzimare neemt de luisteraar mee op reis en men is bij Muzimare verzekerd van een "concert met een verhaal".

Het verhaal bij deze Kerstconcerten

Afgelopen september was de 75e herdenking van operatie Market Garden. Kamerkoor Muzimare gaf concerten op drie plaatsen in de gevechtslinie van destijds en vertelde daarin een verhaal over oorlog en vrede. Een verhaal waarin werd stil gestaan bij al het leed dat is geleden en bij de bevrijding en het begin van vrede voor ons land. We zochten naar wat vrede inhoudt en wat onze rol kan zijn om tot vrede in de wereld te komen. Daarbij lieten we ons leiden door woorden van o.a. Anne Frank voor wie het in al haar nog kinderlijke wijsheid heel eenvoudig was: "Wat geweldig is het dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld".
Op 4 en 5 mei volgend jaar geven we een vervolg op deze concerten en vieren we de bevrijding van heel Nederland, o.a. met een concert in Beuningen.

Vanzelfsprekend denkt Kamerkoor Muzimare aan het eind van dit jaar terug aan hetgeen achter ons ligt en we staan aan een nieuw begin. Een jaar om goed op weg te gaan en vernielde aarde weer op te bouwen. We vieren de Blijde en Wonderbare Geboorte van een kind dat zonden zal vergeven, pijn zal verlichten.
Koningen, op zoek naar vrede en een nieuwe toekomst, reisden af naar een onrustig land om dat kind te vinden. Ook wij willen dit Kind ontmoeten. Een lichtende ster wijst ons de plaats waar we hem zullen vinden: in een koude stal, slapend in het stro, naast hem en om hem heen zijn moeder en een bont gezelschap van herders en hun dieren, wijzen en engelen.
Samen met de engelen en met Maria zingen we vol liefde onze wiegeliederen. In stille verwondering horen we wat dit kind voor mensen betekent: hemelse Koning, Kerstkind, Redder, brenger van troost, blijdschap, hoop en Liefde, Verlosser, vredebrenger. En vol vreugde zingen we mee als overal klokken vrolijk luiden en engelen blij zingen.

Laten we, aan het einde van dit jaar, onze ogen keren naar het licht, ons gezicht naar de zon en moge dat licht ook ons hart en verstand verlichten:

When the song of the angels is stilled and the star in the sky is gone,
when the kings and princes are home and the shepherds are back with their flock,
the work of Christmas begins:
to find the lost and to heal the broken,
to feed thy hungry and to release the prisoner,
to rebuild the nations and bring peace among others,
to make music in the heart.

We nodigen u van harte uit om zingend met ons de komst te vieren van een Kind van Vrede en op weg te gaan naar het nieuwe jaar.