Al jaren is het bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in de Corneliuskerk in Beuningen.

Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat concerten geeft rondom het thema gedenken.

Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van zangers uit alle windstreken (óók uit de eigen parochie!), ieder met hun eigen achtergrond en muzikale bagage. Onder de bezielende, professionele leiding van Sophia Brink is het mogelijk gebleken om zowel zangers als publiek volop te laten genieten van een altijd verhalend programma dat, dankzij een bovengemiddeld muzikaal niveau en een doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar weer velen weet te raken.

Het projectkoor telt dit jaar maar liefst ruim 90 zangers. We zingen een aangrijpend verhaal in teksten en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities met als titel: 'How can I keep from singing?'. Een verhaal over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet, stilte en eenzaamheid, over troost en hoop, de kracht van de herinnering en van liefde die even sterk is als de dood. Met dit concert zingen we ons verdriet, onze angst en onze zorgen uit en al zingend vechten we ons dapper een weg uit de duisternis. Want zingen geeft nieuwe kracht en moed. Het is de echo van onze ziel en juist zingend komen we tot het diepst van die ziel.

U bent van harte welkom op zaterdag 2 november om 15.00 uur in de Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan om 14.30 uur open.

Het Projectkoor wordt begeleid door Tommy van Doorn op orgel en Rita Baptista op saxofoon. Gastsolist is sopraan Jozien Vilier-van der Borg. Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink.
De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken bij het organiseren van deze projecten en graag ook in de toekomst onze concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop van het concert uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

'How can I keep from singing?' van harte aanbevolen!