Hier vindt u de informatie over de geloofsgemeenschap H. Cornelius in Beuningen.

Sinds enige tijd worden vieringen in de Corneliuskerk op video vastgelegd.
U kunt live meekijken met een viering of een eerdere viering terugkijken.

Een aantal vrijwilligers van de Cornelius­kerk heeft een nieuwe kerststal gebouwd. Daarin staat de kerstgroep uit de kerk van Winssen.

Na uitvoerig beraad hebben we ervoor gekozen de kerk in Beuningen in haar geheel open te stellen. Zoals dat vroeger ook het geval was.

Cornelius was paus, bisschop van Rome, van 251 tot 253. Een tijd waarin de jonge kerk zwaar werd beproefd.