Hier vindt u de informatie over de geloofsgemeenschap H. Cornelius in Beuningen.

Een aantal vrijwilligers van de Cornelius­kerk heeft een nieuwe kerststal gebouwd. Daarin staat de kerstgroep uit de kerk van Winssen.

Op 1e en 2e Kerstdag, zondag 27 december en zondag 3 januari is de Cornelius kerk geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur

Na uitvoerig beraad hebben we ervoor gekozen de kerk in Beuningen in haar geheel open te stellen. Zoals dat vroeger ook het geval was.

Cornelius was paus, bisschop van Rome, van 251 tot 253. Een tijd waarin de jonge kerk zwaar werd beproefd.