In geval van overlijden willen we u als parochiegemeenschap graag en zo goed mogelijk van dienst zijn. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij heel nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende:

Neemt u uitsluitend contact op met het parochiesecretariaat*) - telefoon nr. 024 6771271

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u of de uitvaartonderneming zelf contact opneemt met een van de pastores.
Dit wordt uitsluitend gedaan door het secretariaat.

De eerstverantwoordelijke pastores voor het doen van uitvaarten zijn pastor Ruud Roefs (voor de geloofsgemeenschappen Winssen, Ewijk en Beuningen) en pastor Jan de Waal (voor geloofsgemeenschap Weurt).

Als pastor Roefs en pastor De Waal afwezig zijn of anderszins verhinderd, zal (uitsluitend) via het secretariaat een andere voorganger worden benaderd.

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur Johannes XXIII

*) Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.
Buiten deze tijden wordt u middels het antwoordapparaat doorverwezen naar een 06-nummer.