Agenda / activiteiten

Per maand Per week Vandaag Zoeken Kies maand
Activiteiten voor
31 maart 2020 - 13 april 2020
1 apr 2020
2 apr 2020
4 apr 2020
5 apr 2020
 • Palmpasen

  In de bijbelverhalen over Jezus' intocht in Jeruzalem, wordt verteld dat Hij, rijdend op een ezel, door een jubelende menigte wordt binnengehaald.

  De mensen leggen mantels en palmtakken voor Hem op de weg en roepen: 'Hosanna, voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!'

  Als Jezus in Jeruzalem is aangekomen, volgt de bekende passage waarin hij woedend de tafels van handelaren op het tempelplein omgooit.

  Het volk dat Jezus juichend binnenhaalde, roept enkele dagen later om zijn doodstraf: "Kruisig Hem!".
  Op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd, slechts enkele dagen na Zijn glorieuze onthaal.

 • 10:00 Palmpasen gecanceld vanwege Coronavirus
  H. Johannes de Doper

 • 10:00 Palmpasen gecanceld vanwege Coronavirus
  H. Andreaskerk

 • 10:00 Palmpasen, tevens boeteviering gecanceld vanwege Coronavirus
  H. Corneliuskerk

   

   

8 apr 2020
9 apr 2020
10 apr 2020
11 apr 2020
12 apr 2020
 • Pasen

  Met Pasen vieren wij dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

  Vroeg in de morgen, op de eerste dag van de week, na de kruisiging van Jezus, gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar ze vinden hem daar niet! Dan verschijnen er engelen bij het graf die hen vertellen dat Jezus is opgestaan.

  De vrouwen haasten zich naar de discipelen. Zij geloven hen niet. Toch gaan ze wel bij het graf kijken. Johannes en Petrus gaan voorop.

  Kort daarop verschijnt Jezus aan Maria van Magdala.
  Diezelfde dag verschijnt hij ook aan twee volgelingen die onderweg zijn naar het plaatsje Emmaüs.

 • 10:00 Eucharistieviering gecanceld vanwege Coronavirus
  H. Corneliuskerk

 • 10:00 Eucharistieviering gecanceld vanwege Coronavirus
  H. Johannes de Doper

 • 10:00 Eucharistieviering gecanceld vanwege Coronavirus
  H. Andreaskerk

13 apr 2020
 • Pasen

  Pasen is het feest van de opstanding: Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en mensen. Er is vergeving van alle zonden en schuld mogelijk, omdat Jezus deze schuld op zichzelf nam toen hij stierf aan het kruis.
  Omdat Jezus de dood overwon en weer opstond, heeft de dood niet meer het laatste woord.
  Er is leven na de dood!

  Hij was de eerste die voor altijd terugkwam uit de dood, maar zijn opstandig houdt een belofte in voor de toekomst: veel anderen zullen hem volgen.

 • 10:00 Eucharistieviering gecanceld vanwege Coronavirus
  H. Corneliuskerk