Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-10-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

De Nederlandse bisschoppen vragen om (vanaf 1 december) opnieuw een aantal coronamaatregelen - die eerder al golden - toe te passen in de R.-K. Kerk.

  • Voorlopig worden er na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis (zie ook: het bericht op de website van het bisdom.
  • Tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten wordt gevraagd anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst.
  • Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
  • Reserveren is alleen nodig bij vieringen waar meer dan het aantal toegestane bezoekers wordt verwacht.
    In onze agenda kunt u zien welke vieringen dit betreft.
    U kunt reserveren bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Nieuws

Coronamaatregelen Wereldkerk blijven van kracht voor vieringen van de Goede Week

U kunt ook dit jaar weer een gezins-paaskaars bestellen, de kaarsen worden dan in de paasnacht gewijd.

Het thema voor Actie Kerkbalans 2021 is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Ook dit jaar zullen we de start van de actie Kerkbalans aankondigen met een inluidmoment. In onze vier kerkdorpen zullen op 18 januari de klokken luiden.

Een geluid dat regelmatig klinkt en ook mij wel eens ter ore komt. Een geluid dat ik betreur. Vooral vanwege dat ene woordje maar...

Ook dit jaar zullen we de start van de actie Kerkbalans aankondigen met een inluidmoment. In onze vier kerkdorpen zullen op 19 januari de klokken luiden.

Op 22 april 2018 is Ruud Roefs gepresenteerd als nieuwe pastor in de parochie Johannes XXIII.

Uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van Ruud Roefs als nieuwe pastor van de parochie Johannes XXIII.

Bertus Visschedijk is in de Heilige mis van zondag 25 februari te Ewijk voor zijn laatste keer als pastoor van de parochie Johannes XXIII voorgegaan.

Vanaf 1 maart 2018 gaat Bertus Visschedijk met emeritaat.

Van 20 januari t/m 4 februari 2018 werd de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Binnenkort zal ons pastorale team versterkt worden met Ruud Roefs.
In deze brief stelt hij zich aan u voor.

Zaterdag 23 december geeft Muziekvereniging Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk 2 kerst optredens. 's Middags in Ewijk en 's avonds in Winssen

Bertus Visschedijk gaat vanaf 1 maart 2018 officieel met emeritaat.

Van 20 jan. t/m 4 feb. 2018 wordt de jaar­lijkse actie Kerkbalans gehouden.
Ook dit jaar zullen we de start van de actie aankondigen met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

Uitnodiging voor de parochie Informatie­bijeenkomst op maandag 9 oktober 2017 in Weurt.

Op 22 juli jl. is - geheel onverwacht - de heer Jan van den Akker overleden. Jan is 69 jaar oud geworden.

In de maand mei is pastor Visschedijk afwezig i.v.m. een vakantie.
Daardoor veranderen in zowel Ewijk als Winssen het aantal vieringen en de data hiervan.

Impressieverslag van de ontmoeting van een parochie­afvaardiging met bisschop De Korte.

Uw parochie maakt gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Leden­administratie). SILA werkt samen met de Basis­registratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling.
Wij vragen aan zoveel mogelijk mensen om hiertegen bezwaar te maken. Dit kunt u doen via de internet­consultatie die tot 3 februari loopt.

Van 21 januari t/m 5 februari 2017 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.
Dit jaar zullen we de start van de actie aankondigen met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

Wilt u mensen ontmoeten om samen dingen te doen?
U bent van harte welkom op donderdag 15 december in het Molenhuis, te Beuningen.

In opdracht van de wereldkerk is de tekst van het 'Onze Vader' aangepast. De Nederlandse en Vlaamse vertaling zijn nu aan elkaar gelijk.

Vrijdag 14 oktober was de eerste maaltijd in de protestantse kerk. Georganiseerd door vrijwilligers, met steun van Stichting Perspectief.

Op de laatste dag van het seizoen, 30 oktober 2016, speelt KISI KIDS de musicalvoorstelling De Barmhartige Vader.

Zondag 9 oktober is er het feest van "onze" parochie heilige.
In de dienst worden de vrijwilligers ook in het zonnetje gezet. 

Op zaterdag 3 september organiseert het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) het evenement Tussen Katholieke Kunst & Kitsch.

Ter versterking van de redactie van “Rondom Johannes” zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen bij de totstandkoming van dit blad.

U kunt ook dit jaar weer een gezinspaaskaars bestellen, de kaarsen worden dan in de paasnacht gewijd, tegelijk met de grote paaskaars, en daarna kunt u ze mee naar huis nemen.

In de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein vindt zaterdagavond 12 maart 2016 het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats.
Het thema van dit jaar is “ZIEN!”.

Van 17 t/m 31 januari 2016 wordt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Ditmaal met het thema ‘Mijn kerk inspireert’.

Vrijdag 8 januari staan de deuren van de Corneliuskerk weer open voor liefhebbers van een karakteristiek Russisch getint zangfestijn.

Op 19 oktober 2015 vond in de Serre-zaal van de Vrijboom te Beuningen de eerste parochieavond plaats.

Muzikaal kerstverhaal door Our Choice

Een eigentijdse uitvoering van het kerstverhaal met bekende nederlands- en engelstalige liedjes in een net iets andere stijl dat u gewend bent.

Op zondag 4 oktober vieren we het patroonfeest van de H. Johannes XXIII.
Wij nodigen u uit om dit met ons mee te vieren.

Op 19 oktober zal er in de Serre-zaal van de Vrijboom te Beuningen een parochieavond plaatsvinden.
Tijdens deze avond zal er terug worden geblikt op wat er sinds de start van onze nieuwe parochie gerealiseerd is.
Ook wordt er vooruitgeblikt naar de toekomst.

Overzicht van de feestelijke kerkdiensten in de kapittel- en bedevaartskerk