Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 6-5-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf 29 april kunnen bij vieringen maximaal 45 personen met een mondkapje aanwezig zijn (In Weurt: 30 personen). Daarom is het belangrijk dat u van te voren een plaats reserveert. Dit kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.
  • De Agapè-vieringen vervallen voorlopig.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op Aswoensdag, 17 februari, bekendgemaakt.

De congregatie deed dit in een nieuwe notitie met betrekking tot de viering van de Goede Week 2021. De bisschoppen worden daarin aangemoedigd om in gebieden waar gelovigen niet of slechts in beperkte mate de Eucharistieviering kunnen bijwonen, ervoor te zorgen dat hun vieringen via sociale en andere media te volgen zijn. Er wordt hen ook gevraagd om hulpmiddelen aan te bieden voor persoonlijk gebed en gebed in gezinsverband.

De Nederlandse bisschoppen moedigen iedereen aan om de Veertigdagen- en Paastijd bewust te beleven op de speciale website www.vierpasen.nl met daarop handige links en downloads.

Protocol
Waar de liturgievieringen wel plaatsvinden, wordt de bisschoppen opgedragen erover te waken dat het uitreiken van de communie, de vredesgroet en andere onderdelen van de liturgie rekening houden met de veiligheidsmaatregelen. Dit is in Nederland geregeld in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zie ook het dossier over het coronavirus op rkkerk.nl.

De Chrismamis, de viering in de Goede Week waarin de plaatselijke bisschop de heilige oliën wijdt voor de vormsels, de priesterwijding en ziekenzalving van de zieken, mag uitzonderlijk uitgesteld worden naar een latere datum.

De notitie wijst er op, dat de verklaringen van 25 maart 2020 en van 15 augustus 2020 nog steeds van kracht zijn. Kijk voor de Nederlandse vertaling van de notitie van Aswoensdag 17 februari op rkliturgie.nl.

Bronnen: vaticannews.va / kerknet.be / rkliturgie.nl.