Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 3-9-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • Vanaf juli kunnen bij vieringen maximaal 100 personen aanwezig zijn met anderhalve meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten. (In Weurt max. 90 personen).
 • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.
 • De Agapè-vieringen zijn vanwege de anderhalve meter afstand maatregel verplaatst naar de kerkzaal van de protestantse kerk.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Inmiddels zijn we in parochie Johannes XXIII en de protestantse gemeente Beuningen - Winssen alweer een half jaar op weg met de agapè-viering. Een mooie gelegenheid om kort de balans op te maken. Het doet deugd te mogen constateren dat een behoorlijke groep mensen inmiddels haar weg er naar toe gevonden heeft - en dat er zoiets als een 'vaste kern' is ontstaan. Blijkbaar voorziet dit type viering (midden in de week) in een behoefte.

Om, mocht dat nodig zijn, uw geheugen nog even op te frissen... Het Griekse woord agapè betekent 'liefde'. Je zou de agapè-viering ook 'liefdesmaal' kunnen noemen - en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk van het allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis samenkwamen, de Schrift lazen, brood en wijn met elkaar deelden (ter nagedachtenis aan Jezus) en samen ook de maaltijd gebruikten.

Bij een agapè-viering gaat het heel nadrukkelijk om een 'Open Tafelgemeenschap': En dat is niet voor niets. Immers, Jezus deelde de maaltijd met iedereen, ongeacht de sociale of morele status van zijn disgenoten. Ieder mens was welkom. Ook de mens die in de ogen van de ander niet deugde, om wat voor reden ook. Jezus doorbrak met deze handelwijze de sociale en religieuze codes van zijn tijd - en dat riep weerstand op. Waar hij zich overigens weinig van aantrok. Voor hem was deze Open Tafelgemeenschap een uitdrukking van Gods liefde voor ieder mens, en zo een voorproef van de onbegrensde samenvoeging van mensen in Gods toekomst.

Een agapè-viering is iets anders dan een eucharistie- of avondmaalsviering. Het is mogelijk dat een priester of predikant voorgaat - maar dat is niet per se noodzakelijk. De agapè-viering heeft een ongedwongen karakter en is eenvoudig van opzet. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng van de aanwezigen. Met andere woorden: het gaat om een viering die niet 'kant en klaar' wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en gestalte geeft. Een voorbeeld: na de schriftlezing volgt niet - zoals in traditionele kerkelijke vieringen meestal het geval is - een preek of overweging door de voorganger, maar wordt het gelezene met elkaar besproken. Waarbij het dan niet gaat om een discussie, maar om het delen van gedachten en ervaringen.

De opzet van de viering is als volgt:

 1. Meditatieve muziek / stilte
 2. Opening / welkom
 3. Gebed
 4. Schriftlezing
 5. Korte stilte ter overweging
 6. Delen
 7. Muziek
 8. Delen van brood en wijn
 9. Voorbede
 10. Onze Vader / vredeswens
 11. Lied
 12. Zegenbede
 13. Afsluitend samenzijn

Het zal u niet verbazen dat het gaat om een oecumenische viering. Alle gelovige gezindten, zoekers en twijfelaars, alle mensen van goede wil zijn van harte welkom!

De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en vinden om de twee weken plaats.

De data voor de komende tijd: 6 november (in de protestantse kerk), 20 november, 4 december.
Locatie: Koetshuis (aanbellen aan de voordeur van de pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen – tegenover de Corneliuskerk)

Met een hartelijke groet – en graag tot ziens!

Pastor Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII)