Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 3-9-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf juli kunnen bij vieringen maximaal 100 personen aanwezig zijn met anderhalve meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten. (In Weurt max. 90 personen).
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.
  • De Agapè-vieringen zijn vanwege de anderhalve meter afstand maatregel verplaatst naar de kerkzaal van de protestantse kerk.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Algemeen

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen een half jaartje stil gelegen. In september willen we, in aangepaste vorm, weer gaan starten.

Activiteitenprogramma 2020/2021
van de Taakgroep Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken

Disclaimer

Door het coronavirus leven wij in een onzekere tijd. Of de activiteiten uit deze brochure kunnen doorgaan, hangt af van de geldende richtlijnen van overheids­wege op het moment van uitvoering. Als moet worden afgeweken van de in dit boekje vermelde programmering, wordt dit vermeld op de websites van de verschillende kerken (zie de achterzijde van dit boekje). Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.