Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 9-7-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf juli kunnen er maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens de vieringen (exclusief maximaal 5 medewerkers), als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Personen uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten.
    In Weurt kunnen maximaal 90 personen toegelaten worden.
  • Schriftelijk reserveren is niet meer nodig.
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen.
    Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

In tal van parochies en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten ‘Taizé-viering’ in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve) viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de omgeving van Cluny.

Hij kocht daar een huis waar hij met zijn zus mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé terug. Ditmaal legde hij zich toe op de verzorging van Duitse krijgsgevangenen en de opvang van oorlogsweeskinderen. Steeds meer vrienden en gelijkgestemden sloten zich bij hem aan, en in 1949 legden de eerste zeven broeders de kloostergeloften af.

Oorspronkelijk waren alleen broeders afkomstig van verschillende protestantse kerken lid van de broedergemeenschap van Taizé. In 1968 werd de eerste rooms-katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.

In 1974 organiseerde de gemeenschap een zogeheten ‘jongerenconcilie’, dat een paar jaar later overging in een ‘Pelgrimage van vertrouwen op aarde’. Deze pelgrimage heeft niet de vorm van een organisatie of een beweging rond Taizé. Men wordt aangemoedigd om stichter van vrede en drager van vertrouwen te worden in zijn eigen stad, dorp en plaatselijke kerk.

In Taizé leven momenteel zo’n 100 broeders uit 25 landen. In de loop der jaren hebben miljoenen veelal jonge mensen zich met de thema's van de gemeenschap beziggehouden: naastenliefde, vrede en verzoening. Op aanmoediging van frère Roger leven sinds 1951 broeders samen met bezitslozen in gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Op 16 augustus 2005 werd broeder Roger tijdens een dienst neergestoken door een verwarde Roemeense vrouw. Hij overleed aan zijn verwondingen. Broeder Alois, die door broeder Roger tot zijn opvolger was benoemd, heeft zijn plaats ingenomen. Op 14 mei 2006 ontving de gemeenschap in Middelburg een Four Freedoms Award vanwege het bevorderen van de vrijheid van godsdienst. De prijs werd door broeder Alois in ontvangst genomen.

Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een kortere (één week) of langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap bijbelinleidingen. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in internationale groepen. Op veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé.

Kenmerkend voor de gemeenschap (en bij veel mensen bekend) zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt, als een gebed en als een uiting van stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen slechts een of twee regels lang, en worden ze vierstemmig of in de vorm van een canon gezongen. De muzikale begeleiding wordt – bewust – eenvoudig gehouden: gitaar, orgel, eventueel aangevuld met enkele soloinstrumenten.

Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt: ook in Beuningen kunt u / kun jij hiervoor terecht, en wel in de protestantse kerk (Kerkplein 9). De diensten zijn telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur. Het koor staat onder leiding van Greet van Doorn.

Het rooster voor de komende maanden:

datum voorganger(s) aanvullende informatie
16 dec 2018 Eric van Dijk Muzikale begeleiding door: Jeanne van Ittersum - saxofoon
20 jan 2019 pastor Ruud Roefs Muzikale begeleiding door: Sabine Fekkes - panfluit
17 feb 2019 Jos de Ridder
17 mrt 2019 Erna Kool
19 mei 2019 ds. Conny van den Berg

Onnodig te zeggen dat u / jij van harte welkom bent!

Voor dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van ‘Wikipedia’