Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 9-7-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • Vanaf juli kunnen er maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens de vieringen (exclusief maximaal 5 medewerkers), als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Personen uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten.
  In Weurt kunnen maximaal 90 personen toegelaten worden.
 • Schriftelijk reserveren is niet meer nodig.
 • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen.
  Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Algemeen

Een korte kennismaking met Roman Gruijters die vanaf 1 september onze parochie komt versterken.

Op 1 september aanstaande start Roman Gruijters als pastoraal werker in onze parochie.

Het aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw

Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best.

Antwoorden op de meeste gestelde vragen bij het protocol

Hierbij zijn de volgende maatregelen van toepassing.

Het Sint Janscentrum in Den Bosch is het opleidingshuis van het bisdom. Zij verzorgen opleidingen tot priester of diaken alsook catechistenopleiding en opleiding in godsdienstwetenschappen.

In geval van overlijden willen we u graag en zo goed mogelijk van dienst zijn. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij heel nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende...


In grote onderlinge verbondenheid hebben dominee Dick Sonneveld en pastor Ruud Roefs, samen een krans gelegd bij het oorlogsmonument in Beuningen.

Vanaf Palmzondag tot en met Pasen zullen hieronder verschillende korte overwegingen verschijnen van de hand van pastor Roefs. Dit omdat, in elk geval tot en met 31 mei, alle vieringen zijn afgelast. Hopelijk stelt dit initiatief u in staat zich toch nog enigszins op het Paasfeest voor te bereiden.

Met elkaar - voor elkaar: een oproep om vól te houden. Om er sámen voor te gaan. Hier en nu.

Over verbondenheid en belangen
Brief ter bemoediging van bisschop Gerard de Korte .

Pastoor Ruud Roefs wenst u - juist in deze onwerkelijke dagen - een zalig Pasen.

Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.

Vanaf Palmzondag vanaf zondag de traditionele palmtakjes voor u gereed in de kapelletjes van Ewijk, Winssen en Beuningen en in de Mariagrot te Weurt.

Helaas zal dit jaar de kruisweg niet kunnen worden gebeden. Toch willen we u niet helemáál met lege handen laten staan.

Ook de Corneliuskerk in Beuningen heeft nu - in verband met de maat­regelen rond het corona­virus - een (tijdelijk) Maria­kapelletje

We sturen jullie een wens van Karunalaya, het project dat jullie al zoveel jaar steunen

De Voedselbank Wijchen & Beuningen kan ook uw ondersteuning nog steeds gebruiken.

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus.
dd. 26 maart 2020

Talrijke vieringen en gebedsmomenten zijn te volgen via radio, tv en internet.

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week en met Pasen worden afgelast.

de Raad van Kerken in Nederland roept in deze tijd van onzekerheid op om de komende woensdagen de klokken te luiden.

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding het coronavirus zijn alle voorstellingen van de Passion afgelast.

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle publieke vieringen tot en met Pinksteren (31 mei) zijn afgelast.
 • De geplande misintenties tot 1 juni zullen, na overleg met de familie, op een later te bepalen tijdstip alsnog worden afgelezen. Onze excuses voor het ongemak.
 • Het is (voorlopig) niet meer mogelijk om de communie aan huis te ontvangen.
 • Uiteraard gelden ook de Maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • De vieringen worden vanaf juni weer hervat. Zie: Vieringen gaan in juni weer van start
 • Op 6 en 7 juni zal er nog geen H. Communie worden uitgereikt.
 • In juni mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn tijdens de vieringen. Daarom is het belangrijk dat u van te voren een plaats reserveert. Dit kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
 • De geplande misintenties tot 1 juni zullen, na overleg met de familie, op een later te bepalen tijdstip alsnog worden afgelezen. Hiervoor kan men contact opnemen met het secretariaat in Beuningen of de contactadressen hiervoor in Ewijk, Winssen en Weurt.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • Vanaf juli kunnen er maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens de vieringen (exclusief maximaal 5 medewerkers), als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Personen uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten.
  In Weurt kunnen maximaal 90 personen toegelaten worden.
 • Schriftelijk reserveren is niet meer nodig.
 • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen.
  Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus.
dd. 13 maart 2020

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus.
dd. 23 maart 2020

Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep hebben het voornemen on de Corneliuskerk open te stellen. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig.

De geplande parochieavond op 21 april wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus
dd. 28 februari 2020

Binnenkort zal Piet van der Heide, voor onze parochie een tweetal avonden verzorgen rond `de wereld van de iconen'.

Ook in Beuningen worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé.