Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 6-5-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf 29 april kunnen bij vieringen maximaal 45 personen met een mondkapje aanwezig zijn (In Weurt: 30 personen). Daarom is het belangrijk dat u van te voren een plaats reserveert. Dit kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.
  • De Agapè-vieringen vervallen voorlopig.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Algemeen

Concerten door Octime op 29 mei om 16:00 en 19:00 uur
Vanwege de grote belangstelling zijn voor beide uitvoeringen helaas geen kaarten meer te krijgen.

Het Sint Janscentrum in Den Bosch is het opleidingshuis van het bisdom.
Op zaterdag 22 mei 2021 houden zij open huis.

Ieder mens draagt een 'schat in aarden potten' met zich mee: kwetsbaar, onvolmaakt en gebroken heb ik meer 'in huis' dan ik in mijn stoutste dromen durf te vermoeden.

Omdat we het belangrijk vinden het werk van de voedselbank te steunen, willen we van de R.K. Corneliuskerk een permanente inzamelingsplek voor de voedselbank maken.

Sinds vorige week maken de kerken gebruik van een corona-routekaart. Zo ook in de Sint Corneliuskerk in Beuningen.

In deze rubriek plaatsen onze pastores, maar ook voorgangers in woord- en communievieringen regelmatig hun preek/overweging.

Echt groot ben je, zo luidt de boodschap van het evangelie, als je het aandurft jezelf klein te maken.

Voor de liefhebber: een unieke uitvoering in de Corneliuskerk
Gewijzigde aanvangstijd: 18:30 uur

Inzameling voor de voedselbank tijdens de Vastenperiode

In geval van overlijden willen we u graag en zo goed mogelijk van dienst zijn. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij heel nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende...

Iedereen kent het begrip 'vasten', maar wie doet het nog echt. Misschien is het goed om eens na te denken over de zin van het vasten

Na de indringende toespraak van de minister-president op 14 december hebben debisschoppen besloten dat er op kerstavond geen vieringen zullen plaatsvinden.

Vanwege corona gelden nog steeds beperkingen maximaal aantal personen bij de kerstvieringen.

jl. zaterdag 7 november werd onze pastoraal werker Roman Gruijters door bisschop Gerard de Korte tot diaken gewijd.

Zaterdag 7 november wordt onze pastoraal werker Roman Gruijters door bisschop Geard de Korte tot diaken gewijd.

Op 31 oktober heeft Herman Leenders de zilveren erepenning van de gemeente Beuningen mogen ontvangen

Het overkwam me een jaar of vijf geleden, toen ik nog als geestelijk verzorger werkzaam was in Ziekenhuis Rijnstate...

In het kader van Allerzielen plaatsen wij op onze website het gedicht 'Afscheid nemen' van de Duitse predikant en verzetsstrijder Dietrich Bonnhoeffer

In deze bijzondere tijd is er meer en meer behoefte aan verbinding. Aan het delen van verhalen. Aan contact.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen een half jaartje stil gelegen. In september willen we, in aangepaste vorm, weer gaan starten.

Activiteitenprogramma 2020/2021
van de Taakgroep Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken

Disclaimer

Door het coronavirus leven wij in een onzekere tijd. Of de activiteiten uit deze brochure kunnen doorgaan, hangt af van de geldende richtlijnen van overheids­wege op het moment van uitvoering. Als moet worden afgeweken van de in dit boekje vermelde programmering, wordt dit vermeld op de websites van de verschillende kerken (zie de achterzijde van dit boekje). Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.