Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 2-2-2023

Mededeling

Vanwege de hoge energiekosten zullen tijdens de wintermaanden (voorlopig van november t/m februari 2023) de zaterdagavondvieringen in de Corneliuskerk vervallen.

Dank voor uw begrip.

Beste mede-parochianen,

Allereerst wensen wij u (nu alvast) een gelukkig, gezegend en bovenal gezond 2023. Dat het ieder van u brengen moge wat u ervan droomt, hoopt en verwacht.

Het zijn bewogen tijden. Wereldwijd. We lijken van de ene in de andere crisis te schieten. Het is onzekerheid troef. En de grote vraag luidt: wat biedt ons houvast? Tussen alle antwoorden die gegeven worden staat – nog altijd en stevig overeind – het oude verhaal van Jezus van Nazareth. De overtuiging dat er – hoe dan ook – toekomst is. Toekomst, hoop en perspectief. 'Tegen de overmacht der feiten in', om een gevleugeld woord van de dichter Huub Oosterhuis te gebruiken.

In dat spoor willen ook wij als parochiegemeenschap nadrukkelijk toekomstgericht zijn. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen!' Zo luidt dit jaar (opnieuw) het thema van de Actie Kerkbalans. Hopelijk geeft u ook óm uw kerk. De kerk als gemeenschap van gelovigen. Wereldwijd en in uw eigen woonplaats.

We zijn grote dankbaarheid verschuldigd aan een trouwe groep vrijwilligers die bergen werk verzet. Ze doen het letterlijk 'pro deo'. Gratis en voor niets. En het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: een kerkhof dat er tiptop bij ligt, een mooie viering op zondag, een koor, een goed verzorgde uitvaartdienst, communie- en vormselvoorbereiding. Noem maar op. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Allesbehalve. Daarvoor is de trouw en inzet van mensen nodig. Voor en vaak achter de schermen.

Ook en juist in deze tijd heeft uw parochie uw steun heel hard nodig. Kerkgebouwen kosten immers geld. Geld dat nodig is voor onderhoud, verwarming, verlichting, personeel en tal van andere zaken. En wat voor u en uw families geldt, geldt ook voor een parochie: het leven wordt er niet goedkoper op.

Kerk-zijn betreft echter niet alleen materiële zaken. Het gaat ook en vooral om mensen. Uw gift zal dan ook tevens worden gebruikt voor het pastorale werk in zijn volle breedte: directe hulp aan mensen in nood, ondersteuning bij ziekte en overlijden – maar evengoed willen we er zijn bij de vreugdevolle momenten in het leven, zoals geboorte en huwelijk.

Zonder een gezonde financiële basis is dit alles niet mogelijk. Daarom een dringend beroep op ieder van u: neem uw verantwoordelijkheid en draag bij aan de Actie Kerkbalans. En mogen we u dan vragen uw bijdrage bij voorkeur over te maken via de bank?

Als parochie staan we voor een menselijke, hartelijke en gastvrije kerk, waarin ieder mens welkom is, wie of wat hij of zij ook is. Juist in een samenleving die steeds verder lijkt te verharden. We hebben – laat het nogmaals gezegd zijn – een prachtige boodschap. Een boodschap van hoop, naastenliefde en mededogen. Een ijzersterk verhaal. Laten ook wij ons daar samen sterk voor maken!

Doet u met ons mee? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Mede namens het parochiebestuur H. Johannes XXIII,

Pastoor Ruud Roefs en pastor Roman Gruijters