Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 25-5-2023

Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar brengt de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost (PGRO) een activiteitengids uit, waarin alle activiteiten voor het seizoen 2022 – 2023 worden vermeld. Deze worden georganiseerd door de taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken), waarin de PGRO en de RK parochies van Beuningen, Druten en Wijchen nauw samenwerken. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten enigszins te dekken.

Ook nu staat de gids weer boordevol lezingen, filmvoorstellingen, wandeltochten, exposities, muzikale avonden, etc. Het boekje is gratis af te halen in de deelnemende kerken. Bovendien zal in Wijchen het boekje - naar verwachting eind augustus - gratis afgehaald kunnen worden in het Mozaïek (bibliotheek) en in de verschillende wijkcentra. Het kan ook afgehaald worden in de protestantse kerk in Bergharen.

Op 2 september aanstaande openen we het nieuwe seizoen in de Emmanuëlkerk te Wijchen met een mooie film – aanvang 14.30 uur. Door corona konden er lange tijd geen activiteiten plaatsvinden, maar van dit twaalfde seizoen wil de VOS als vanouds weer een succes maken.

De taakgroep hoopt dus weer veel mensen welkom te mogen heten: de deuren van alle katholieke en protestantse kerken in Maas en Waal Oost staan wijd open voor iedereen!