Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 14-7-2022

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk te versoepelen.

  • Vanaf 25 februari datum zijn de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht in de kerk.
  • Daarnaast blijven enkele basisregels gelden: thuisblijven bij klachten, afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Vanaf september 2022 worden er elke eerste zondag van de maand (van 16 tot 17 uur) mantra’s gezongen in Beuningen. Van april tot en met oktober in de Cornelius-kerk (Dorpssingel 1), van november tot en met maart in de protestantse kerk (Kerkplein 7). De bijeenkomst staat open voor iedereen, ongeacht kerkelijke verbondenheid of geloof.

Mantra’s zijn eenvoudige korte liederen, die talloze malen herhaald worden. Het zingen ervan wordt vaak ervaren als rustgevend en bezielend.

De mantra’s zullen gekozen worden uit verschillende talen en tradities. De tekst zal beschikbaar zijn. Ze kunnen ter plekke geleerd worden. De eenvoudige melodieën nodigen vaak uit tot het zingen van een eenvoudige tweede of derde stem. Zo ontstaat er vaak spontaan een mooie meerstemmigheid.

De bijeenkomsten hebben een informeel en meditatief karakter.

Marike de Valk zal de bijeenkomsten leiden, ondersteund door André Haverkort aan de piano. Wellicht dat er soms ook nog andere musici mee zullen doen.

Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Desgewenst kan er wel een kleine gift achtergelaten worden ter bestrijding van de onkosten.

Voor de meest actuele informatie: zie de Maas en Waler, parochieblad ‘Rondom Johannes’ of onze website: johannesxxiii.nl of op de website gestalttherapie.nl