Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 14-7-2022

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk te versoepelen.

  • Vanaf 25 februari datum zijn de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht in de kerk.
  • Daarnaast blijven enkele basisregels gelden: thuisblijven bij klachten, afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Ruim vier jaar geleden – om precies te zijn op 1 mei 2018 – ging ik aan de slag als pasto(o)r van de parochie van de H. Johannes XXIII. Enkele maanden daarvóór al maakte ik – naast met ons eigen parochiebestuur – ook al kennis met de protestantse kerkenraad. Een ontmoeting waaraan ik de beste herinneringen bewaar – het was duidelijk dat 'de oecumene' hoog op ons gezamenlijke verlanglijstje stond. Wat ons verbindt is meer en sterker dan wat ons heet te scheiden.

Nu, vier jaar later, mogen we constateren dat de contacten tussen de protestantse gemeente en onze parochie zich alleen maar hebben verdiept, zowel op persoonlijk vlak als wat onze gezamenlijke activiteiten betreft. Ik noem de tweewekelijkse agapè-viering, de openstelling van de Corneliuskerk (mede mogelijk door de betrokkenheid van leden van de protestantse gemeente, onder wie dominee Dick Sonneveld), de inzameling van producten voor de Voedselbank, onze gezamenlijke inzet voor vluchtelingen uit Oekraïne, onze gezamenlijke betrokkenheid bij de VOS (het Blauwe Boekje), het project 'Samen aan Tafel'... Kortom, de oecumene lééft in de gemeente Beuningen. En dat willen we graag zo houden!

Een laatste staaltje van oecumenische samenwerking is – u hebt het ook al in de krant kunnen lezen – het aanbrengen van nieuw grind op zowel de rooms-katholieke als de protestantse begraafplaats. Beide lopen nu keurig in elkaar over. Ook hier zijn oude grenzen vervaagd en zelfs verdwenen... Met vereende krachten en met behulp van een heuse shovel, kruiwagens, scheppen en harken werd door een groep van zo’n twintig personen deze megaklus, daags voor Pinksteren, in nauwelijks meer dan drie uur tijd geklaard. Een heuse krachttoer. Over 'vruchten van de Geest' gesproken... Na afloop gingen we samen aan tafel in het Koetshuis. De broodjes, de zalm-preisoep en de tomatensoep (met ballen) gingen er in als koek! Toen we weer huiswaarts keerden, had ieder het gevoel: 'Hier is iets groots verricht...'

Ik ben oprecht dankbaar voor alle vriendschap en de geweldige samenwerking. Laten we deze voortzetten, tot in lengte van jaren. We hebben elkaar nodig!

Als u mee handen en voeten wilt geven... U bent welkom!

Met een hartelijke oecumenische groet,
Pastor Ruud Roefs