Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 27-1-2022

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

  • Vooraf reserveren is alleen nodig als er meer mensen worden verwacht dan de anderhalve meter capaciteit van het (kerk)gebouw toelaat.
  • Daarnaast blijven de basisregels gelden: thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Antoine Oomen

Beste parochianen – ieder die dit leest,

Van harte wens ik je een jaar toe waarin 'corona' niet langer de boventoon voert.
Een jaar waarin we wat ontspannener in het leven kunnen staan.
Waarin we elkaar opnieuw onbevangen tegemoet kunnen treden.
Moge het zo zijn...

Laat 2022 ook een jaar zijn waarin al die korte lontjes doven.
Een jaar van met en naast – en niet van tegenover elkaar.
Een jaar waarin begrippen als 'beschaving' en 'hoffelijkheid' worden her-ontdekt.
Een jaar van (minstens iets meer) verdraagzaamheid.
Een jaar van nieuw fatsoen in het publieke debat – zonder schelden, zonder dreigen met tribunalen. We weten toch uit onze geschiedenisboekjes (of je moet echt niet hebben opgelet) waartoe dit alles leiden kan...
Laat het een jaar zijn waarin leiders leiderschap tonen, verbinden – en niet verdelen.
En tenslotte... Laten wij ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat in ons vermogen ligt (in het klein is al groot genoeg) om mee te bouwen aan een wereld – om de dichter Huub Oosterhuis te citeren – 'waarin mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt'.
Moge het zo zijn...

Een gezegend nieuw jaar voor ieder van jullie!

Hartelijke groet van de Dorpssingel in Beuningen,

Pastor Ruud Roefs