Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 27-1-2022

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

  • Vooraf reserveren is alleen nodig als er meer mensen worden verwacht dan de anderhalve meter capaciteit van het (kerk)gebouw toelaat.
  • Daarnaast blijven de basisregels gelden: thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Totdat corona roet in het kerkelijke eten gooide, vond er – eenmaal per maand – een (aangepaste) viering plaats in de Corneliuskerk, aanvankelijk opgezet voor dementerende ouderen, woonachtig in zorgcentrum ‘Alde Steeg’. De formule bleek een groot succes, de viering voorzag duidelijk in een behoefte. Na enige tijd sloten zich spontaan – naast de genoemde groep ouderen, hun begeleiders en familie – ook andere parochianen aan. Heel verdrietig was het toen we ons genoodzaakt zagen – vanwege corona – de vieringen stop te zetten.

Gelukkig is de situatie inmiddels verbeterd en durven we het aan de oude draad weer op te pakken. Vanaf september wordt er eenmaal per maand (telkens op de vierde woensdag van de maand) een zogenaamde 'seniorenviering' gehouden, bedoeld voor alle senioren die zich aangesproken voelen. U bent van harte welkom!

Locatie:Corneliuskerk Beuningen
Data in 2021: 22 september - 27 oktober - 24 november
Aanvang:15.30 uur