Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 27-1-2022

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

  • Vooraf reserveren is alleen nodig als er meer mensen worden verwacht dan de anderhalve meter capaciteit van het (kerk)gebouw toelaat.
  • Daarnaast blijven de basisregels gelden: thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Graag maken wij u attent op een nieuwe rubriek op onze website:

Preek van de Week.

In deze rubriek plaatsen niet alleen onze pastores, maar ook zij die voorgaan in onze woord- en communievieringen voortaan regelmatig hun preek / overweging.

Deze wordt direct na de viering op de website geplaatst. We hopen op deze wijze een groter publiek te bereiken. In elk geval groter dan de coronamaatregelen op dit ogenblik mogelijk maken!

De betreffende link vindt u in de kolom ‘Wegwijzer’ links op de homepage van onze website.