Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 6-5-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf 29 april kunnen bij vieringen maximaal 45 personen met een mondkapje aanwezig zijn (In Weurt: 30 personen). Daarom is het belangrijk dat u van te voren een plaats reserveert. Dit kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.
  • De Agapè-vieringen vervallen voorlopig.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Het coronavirus kreeg het afgelopen jaar veel invloed op ons leven en voorlopig zijn we nog niet van dat virus verlost. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te lijden.

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, te veel om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er ook een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen.

Tijd van inkeer, bezinning en gebed
Vanwege de coronaperikelen willen we in de komende vastenperiode stil staan bij het leed van mensen in nood in onze directe omgeving. De 40-dagentijd, de periode voor Pasen, is bovendien van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We worden eigenlijk uitgenodigd om ons te bezinnen op ons dagelijks leven en de wereld om ons heen. Onze parochie, in samenwerking met de protestantse gemeente, wil in de Veertigdagentijd dan ook extra aandacht geven aan de naaste, zoals de eenzame oude buurman, het gezin in de bijstand of de thuiszittende ondernemer die geen geld hebben voor een warme maaltijd.

Vasten in de 40-dagentijd
Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep, alcohol, social media, tv kijken, autogebruik. Echter, u kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen, een bezoekje brengen of bidden voor iemand in uw omgeving. Aan de kerken en haar gelovigen is gevraagd door onze bisschop om de kerken open te stellen voor iedereen en aan ons allen is gevraagd eten in te zamelen voor de voedselbank. Juist omdat onze kerk in Beuningen dagelijks open is, hebben we ook de mogelijkheid daartoe.

Inzameling voedselbank Beuningen-Wijchen
Vanaf Aswoensdag, 17 februari, kunt u tijdens de reguliere openstelling van de kerk (ma t/m za van 10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00) lang houdbare producten rechts achterin - nabij de koffiehoek - achterlaten. De voedselbank Beuningen-Wijchen heeft vooral behoefte aan:

  • lang houdbare melk en chocomel; pastasauzen
  • sausmixen voor bami en nasi
  • groenten en fruit in blik
  • en vooral ook vegetarische producten

Het liefst geen verse groenten of fruit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de voedselbank Beuningen-Wijchen: voedselbankwijchen.nl

We hopen dat u mee zult doen aan deze vorm van inkeer en bezinning. En we elkaar hierin zullen stimuleren.

Vasten is een manier om u voor te bereiden op Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus´ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.