Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 8-7-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • Vanaf 26 juni kunnen bij vieringen maximaal 100 personen zitten met de anderhalve meter maatregel (In Weurt: 90 personen). Reserven is alleen nodig bij vieringen waar meer dan het aantal toegestane bezoekers wordt verwacht. In onze agenda kunt u zien welke vieringen dit betreft. Reserveren kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
 • Er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden.
 • De Agapè-vieringen vervallen voorlopig.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Vanwege de maatregelen die de regering op 13 oktober heeft afgekondigd zullen de Agapè-vieringen tot nader order vervallen.
Hieronder het artikel waarin we aangaven verheugd te zijn om, na de eerste Corona golf, met de Agapè-vieringen verder te kunnen gaan .

Ten gevolge van de coronacrisis hebben de tweewekelijkse (oecumenische) agapèvieringen in onze parochie een klein half jaar stil gelegen. Na overleg met onze protestantse broeders en zusters hebben we besloten de draad voorzichtig weer op te pakken. Echter met enkele aanpassingen.
De vieringen – vanaf woensdag 2 september om de twee weken – vinden tot nader order plaats in de kerkzaal van de protestantse kerk in Beuningen, dit met het oog op de handhaving van de befaamde halve meter afstand, in het Koetshuis van het parochiecentrum is dit niet goed mogelijk. Het aanvangstijdstip is ongewijzigd: 19.15 uur.
We hopen u weer in groten getale te mogen begroeten: van harte welkom!

Ds. Dick Sonneveld – Marike Meek – pastor Ruud Roefs


Om, mocht dat nodig zijn, uw geheugen nog even op te frissen... Het Griekse woord agapè betekent 'liefde'. Je zou de agapè-viering ook 'liefdesmaal' kunnen noemen - en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk van het allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis samenkwamen, de Schrift lazen, brood en wijn met elkaar deelden (ter nagedachtenis aan Jezus) en samen ook de maaltijd gebruikten.

Bij een agapè-viering gaat het heel nadrukkelijk om een 'Open Tafelgemeenschap': En dat is niet voor niets. Immers, Jezus deelde de maaltijd met iedereen, ongeacht de sociale of morele status van zijn disgenoten. Ieder mens was welkom. Ook de mens die in de ogen van de ander niet deugde, om wat voor reden ook. Jezus doorbrak met deze handelwijze de sociale en religieuze codes van zijn tijd - en dat riep weerstand op. Waar hij zich overigens weinig van aantrok. Voor hem was deze Open Tafelgemeenschap een uitdrukking van Gods liefde voor ieder mens, en zo een voorproef van de onbegrensde samenvoeging van mensen in Gods toekomst.

Een agapè-viering is iets anders dan een eucharistie- of avondmaalsviering. Het is mogelijk dat een priester of predikant voorgaat - maar dat is niet per se noodzakelijk. De agapè-viering heeft een ongedwongen karakter en is eenvoudig van opzet. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng van de aanwezigen. Met andere woorden: het gaat om een viering die niet 'kant en klaar' wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en gestalte geeft. Een voorbeeld: na de schriftlezing volgt niet - zoals in traditionele kerkelijke vieringen meestal het geval is - een preek of overweging door de voorganger, maar wordt het gelezene met elkaar besproken. Waarbij het dan niet gaat om een discussie, maar om het delen van gedachten en ervaringen.

De opzet van de viering is als volgt:

 1. Meditatieve muziek / stilte
 2. Opening / welkom
 3. Gebed
 4. Schriftlezing
 5. Korte stilte ter overweging
 6. Delen
 7. Muziek
 8. Delen van brood en wijn
 9. Voorbede
 10. Onze Vader / vredeswens
 11. Lied
 12. Zegenbede
 13. Afsluitend samenzijn

Het zal u niet verbazen dat het gaat om een oecumenische viering. Alle gelovige gezindten, zoekers en twijfelaars, alle mensen van goede wil zijn van harte welkom!

De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en vinden om de twee weken plaats.

De data voor de komende tijd:

 • 2, 16 en 30 september,
 • 14 en 28 oktober,
 • 11 en 25 november,
 • 9 december.

Locatie: Zolang de anderhalve meter maatregelen van toepassing zijn zullen de vieringen plaatsvinden in de kerkzaal van de protestantse kerk in Beuningen (Kerkplein 9, Beuningen)

Met een hartelijke groet – en graag tot ziens!

Ds. Dick Sonneveld (Protestantse Gemeente Rivierenland Oost)
Pastor Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII)