Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 6-5-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf 29 april kunnen bij vieringen maximaal 45 personen met een mondkapje aanwezig zijn (In Weurt: 30 personen). Daarom is het belangrijk dat u van te voren een plaats reserveert. Dit kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.
  • De Agapè-vieringen vervallen voorlopig.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Taakgroep VOS

Tien jaar en verder

U heeft het tiende activiteitenprogramma van de Taakgroep Vorming, Oecumene en Samenlevings­vraagstukken (VOS) in handen. Daar staan we graag even bij stil. Niet te lang, want stilstaan past niet zo bij ‘kerk onderweg’. Maar we zijn wel blij met al het moois dat in die tien jaar voorbij kwam.

En toch: in het afgelopen seizoen werden we half maart tot stilstand gedwongen. Zo jammer, want er stond nog veel interessants op het programma. En nu, half juni 2020, hopen we van harte dat we straks in september weer van start kunnen. We moesten plannen maken op hoop van zegen, waarbij we niet teveel konden ‘letten op de wind en kijken naar de wolken’ zoals Prediker ons voorhoudt; Marike Meek schreef het al in de inleiding. Maar zeg nu zelf: als we als kerk al niet zouden kunnen hopen op zegen...

Dus voort maar weer.
Er ligt een nieuw programma. En wat onze activiteiten betreft zijn we op weg naar een breder draagvlak: de Taakgroep VOS zal een afspiegeling worden van de samenwerking tussen de PKN-gemeente Rivierenland Oost met de RK parochies in onze regio. Die samenwerking groeit nog steeds. Niks krimp!

Grasduint u eens naar hartenlust door deze brochure. Er is genoeg om samen te vieren: bezinning, kennis, schoonheid, creativiteit, inspiratie!

Wij doen het graag samen met u.
De Geest waait.

Namens de Taakgroep VOS,

Cees Jonkheer