Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 9-7-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf juli kunnen er maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens de vieringen (exclusief maximaal 5 medewerkers), als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Personen uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten.
    In Weurt kunnen maximaal 90 personen toegelaten worden.
  • Schriftelijk reserveren is niet meer nodig.
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen.
    Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Op 1 september aanstaande zal de heer Roman Gruijters - nu nog werkzaam in de parochie Druten - als pastoraal werker worden aangesteld in de parochie van de H. Johannes XXIII. Het betreft een aanstelling van 30 uur, vier volledige werkdagen. Hem zal met name het taakveld catechese worden toevertrouwd. In november zal Roman tevens tot diaken worden gewijd.

Het parochiebestuur is ervan overtuigd dat Roman goed past binnen onze parochie en dat hij veel en goed werk zal kunnen verzetten. We zijn blij met zijn komst, we heten hem van harte welkom en hopen dat hij op ieders steun zal kunnen rekenen!