Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 8-7-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • Vanaf 26 juni kunnen bij vieringen maximaal 100 personen zitten met de anderhalve meter maatregel (In Weurt: 90 personen). Reserven is alleen nodig bij vieringen waar meer dan het aantal toegestane bezoekers wordt verwacht. In onze agenda kunt u zien welke vieringen dit betreft. Reserveren kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
 • Er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden.
 • De Agapè-vieringen vervallen voorlopig.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

PROTOCOL GELOVIGEN

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren

Algemeen

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven - dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering

RESERVEREN

 • U moet zich vooraf aanmelden.

HYGIËNE

 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD

 • Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET ALTAAR

 • Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 • Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden worden.

H. COMMUNIE UITREIKING

 • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
 • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen 'corporale' meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE

 • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT)

 • U kunt niet biechten in een biechtstoel.
 • U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

DOOPSEL

 • Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
 • In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving).
 • Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.

VORMSEL

 • Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.

EERSTE COMMUNIE

 • Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

 • Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

HUWELIJK

 • Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.

UITVAART

 • Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.

KINDERWOORDDIENST

 • Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma en naar de kinderoppas gaan.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

NA AFLOOP

 • Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of in een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren.
Gebed en devotie

MARIA

 • Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of gekust.
  • Bij het tappen van wijwater bij Lourdesgrotten en Mariakapellen gebruikt men een eigen fles/can.
  • U dient de kraan/drukknop na gebruik te ontsmetten.

HEILIGEN

 • Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt of gekust.

KAARSEN

 • Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.
 • De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden.
  • Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.
 • De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.
  • Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.
Andere activiteiten

JEUGDWERK

 • Jongeren komen zoveel mogelijk zelf naar het parochiecentrum toe. Als zij worden gebracht door hun ouders met de auto lopen de kinderen zelf naar het parochiecentrum.
 • De leiders en jongeren hebben de tijd om aan te komen en te vertrekken, zonder extra contact momenten.
 • Leiders en jongeren gaan na de bijeenkomst direct naar huis.

DIACONAAL WERK

 • Bij het uitdelen van pakketten bij de voedselbank moeten de richtlijnen over afstand en hygiëne van het RIVM in acht worden genomen.
 • U kunt een bijdrage leveren in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank als blijk van naastenliefde.

BEDEVAARTEN

 • Bedevaarten in groepen per bus kunnen alleen plaatsvinden, wanneer in de bussen gezorgd is voor een afstand van anderhalve meter tussen de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in het openbaar vervoer.
 • U kunt wanneer u niet naar het bedevaartsoord kunt komen telefonisch of via e-mail een kaarsje laten branden of een gebedsintentie aanvragen.
 • De bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid moeten worden gevolgd.
 • Digitale bedevaart:
  • via het online-platform sanctuarystreaming.eu, gelanceerd door de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), worden eucharistievieringen en gebedsdiensten in onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelivestreamd.

VERGADERINGEN

 • Zolang de anderhalve meter regel van kracht is worden bijeenkomsten thuis ontraden.