Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 18-3-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Alle publieke vieringen tot en met Pinksteren (31 mei) zijn afgelast.
  • De geplande misintenties tot 1 juni zullen, na overleg met de familie, op een later te bepalen tijdstip alsnog worden afgelezen. Onze excuses voor het ongemak.
  • Het is (voorlopig) niet meer mogelijk om de communie aan huis te ontvangen.
  • Uiteraard gelden ook de Maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding het coronavirus
wordt de parochieavond verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Beste mede-parochianen,

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de parochieavond. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 21 april aanstaande in ontmoetingscentrum 'De Paulus' - Molenstraat 2 - Winssen - aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Tijdens deze avond willen wij als parochiebestuur en pastoraatsgroep met u in gesprek gaan rond de volgende vragen:

  • Hoe staan we er, als parochie, op dit moment voor?
  • Hoe zien we onze (gezamenlijke) toekomst?
  • Welke koers willen we varen?
  • Wat is hiervoor nodig?
  • Welke rol zie ik hierbij weggelegd voor mijzelf?
  • ...

Tijdens en na de pauze is er volop gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Als bestuur en pastoraatsgroep hechten we er grote waarde aan met u allen in gesprek te blijven, u zo goed mogelijk te informeren en van u persoonlijk te vernemen welke mening u over bovenstaande en andere zaken bent toegedaan. 'Kerk' zijn we immers samen.

Juist in een tijd van terugloop en kerksluiting hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Kom dus, als onze parochie, uw geloofsgemeenschap en de boodschap van het Evangelie u ter harte gaan. Niemand kan gemist worden. U / jij ook niet.

Met een hartelijke groet - en heel graag tot dinsdag 21 april,
Bestuur en pastoraatsgroep parochie H. Johannes XXIII