Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 18-3-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Alle publieke vieringen tot en met Pinksteren (31 mei) zijn afgelast.
  • De geplande misintenties tot 1 juni zullen, na overleg met de familie, op een later te bepalen tijdstip alsnog worden afgelezen. Onze excuses voor het ongemak.
  • Het is (voorlopig) niet meer mogelijk om de communie aan huis te ontvangen.
  • Uiteraard gelden ook de Maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Iconen, meer dan wanddecoratie

In mijn woonkamer hangt een icoon van de heilige Franciscus van Assisi. Een geschenk van mijn toenmalige collega's bij gelegenheid van mijn afscheid als geestelijk verzorger van Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) in 2018. De icoon is van de hand van Piet van der Heide, woonachtig in Arnhem. Piet is een gelovig, bevlogen en creatief mens. We hadden een echte 'klik' met elkaar en na mijn vertrek uit Arnhem is het contact gebleven.

Enige tijd geleden kwam Piet op bezoek in Beuningen. Hij wilde graag met eigen ogen zien waar 'zijn' Franciscus terecht was gekomen. Bij die gelegenheid kwam hij met een prachtig aanbod. Hij wil graag voor onze parochie een tweetal avonden verzorgen rond 'de wereld van de iconen'. Een onderwerp waarvoor groeiende aandacht bestaat, opvallend genoeg ook buiten de kerk.

Tijdens de eerste avond schenkt hij aandacht aan het ambacht van de icoonschilder, de iconografie en de theologie van de icoon. Dat is al een goed gevulde agenda, en toch.... er is meer. Weet hebben van het hoe en waarom, het is van belang, maar de icoon vraagt ook om beschouwing en verstilling. Voor gelovigen is de icoon immers een plaats van ontmoeting en gebed, waar in woord, gebaar én zang Christus en de heiligen worden geloofd en geprezen. Daarom is in deze lezing ook plaats ingeruimd voor het lied. Passend in de opbouw van de lezing zullen enkele Oudrussische orthodoxe gezangen worden voorgedragen door de inleider en zijn echtgenote. De lezing illustreert hij met citaten uit de Oost- en West-Europese literatuur.

De tweede avond staat in het teken van meditatieve oosters-orthodoxe zang. In de liturgie nemen het Kyrie en het Gloria een belangrijke plaats in. Beide zullen we op deze avond zingen. Zowel in het Nederlands, als in het Grieks en het Kerkslavisch. De gezangen zijn geworteld in de oosters-orthodoxe traditie. Daarbinnen proberen we ons ook af te stemmen op de stilte.
Voor de pauze maken we al oefenend kennis met deze bijzondere traditie. Na de pauze zingen we de gezangen in de kerk, waarbij we ter afwisseling gedichten voordragen. Voor deze zangavond is kennis van het notenschrift niet noodzakelijk

Een bijzonder aanbod waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Ik hoop u te mogen verwelkomen!

Met een hartelijke groet,
Pastor Ruud Roefs


Wanneer? Dinsdag 3 maart en dinsdag 10 maart 2020
Hoe laat? 20:00 uur
Waar? Parochiecentrum Beuningen, Dorpssingel 2 (Koetshuis)
Kosten? Geen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk